(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند
کد خبر: ۲۵۶۴۳۸
۰۲ / ۰۸ / ۱۳۹۹
(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

 

 

 

به گزارش سرویس صدای فارس، پایگاه خبری صدای ایران: روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان در روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لارستان در استان فارس ایران است. منطقه ای  فراموش شده درز و سایبان، بلوچی، کهن برهان و شتوان که زمانی این چند روستا قطب کشاورزی و از نظر کیفیت  محصولات  در لارستان حرف اول را می زد، ولی با آمدن خشکسالی و خشک شدن چاه های زمین های کشاورزی خبری از محصولات و رونق کشاورزان در این چند سال اخیر در منطقه لارستان به چشم نمی خورد. مشکلات اساسی و بحرانی این منطقه نبود امکاناتی همچون گیرنده های تلویزیون، اینترنت، خرابی آسفالت و جاده های پرتردد این منطقه، کمبود آب مصرفی و آشامیدنی، نبود امکانات بهداشتی، درمانی و محروم از مکان های تفریحی و سرگرمی برای جوانان و نوجوانان، به اتمام نرسیدن پروژه های دولتی همچون مخابراتی، کشاورزی... این بخشی از  مشکلاتی بود که مردم منطقه ای درز و سایبان با وجود مسئولین بلند پایه لارستان زمانی برسد که تمام این مشکلات برطرف شود و روستای درز و سایبان جزء روستاهای محروم کشور و منطقه لارستان به حساب نیاید.

 

 

عکاس: ابوذر بیغرض

 

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

(تصاویر) نگاهی به روستای محروم و دور افتاده درز و سایبان/ در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: