(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان
کد خبر: ۲۵۴۵۹۷
۰۹ / ۰۶ / ۱۳۹۹
(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

 

 

به گزارش سرویس صدای فارس، پایگاه خبری صدای ایران: امروز در شهرستان لارستان نیز همزمان با سراسر کشور مراسم عزاداری روز عاشورای حسینی البته متفاوت با سال های قبل برگزار شد.

 

 

عکاس: ابوذر بیغرض

 

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

(تصاویر) عزاداری هیئت های زنجیرزنی در روز عاشورای حسینی_لارستان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: