حتی قيافه تو به آدم شبيه نيست/فرهاد صفریان
صدای ایران، شعر زیر سروده فرهاد صفریان است:

چيزی درون بـاغ بــه مريــم شبيه نيست
نمناکــی شکوفه به شبنم شبيه نيست

حـوای عهد بـوق! در آيينه های قـرن
حتی قيافـه تو، به آدم شبيه نيست

اين مردمی که روی زمين پرسه می زنند
چشمانشان بــه آينـه غـــم شبيه نيست

بغض هـــزار قهــقهـــه، امــا عزيـــــــز من!
لبخند تو به آن چه که گفتم شبيه نيست

شــاعر! نگـو سروده تـــــــو ننگ دفتـر است
آن چه سروده ای به غزل هم شبيه نيست

من زخمی و تــــو بی خبـــر، ای کاش بشکند
آن دست بی نمک که به مرهم شبيه نيست!

پ/
ارسال شعر
نام:
ایمیل:
* نظر: