(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی
کد خبر: ۲۴۹۴۰۳
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۹
(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

 

 

 

به گزارش سرویس صدای فارس، پایگاه خبری صدای ایران: مجموعه عکس مستند اجتماعی، که با عنوان "زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی" به تصویر کشیده شده است،که هدف اصلی این مجموعه عکس به تصویر کشیدن  "زندگی روزمره مردم شهر لار و محیط پیرامون خود" که در روزهای کرونایی مشاهده می شود.

 

 

 

عکاس: ابوذر بیغرض

 

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

(تصاویر) زندگی روزمره مردم شهر لار در روزهای کرونایی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: