مدیریت بحران چیست؟
مدیریت بحران فرایند برنامه‌ریزی، عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاه‌های دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات و مدیریت عملیاتی مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده صورت می‌پذیرد.
کد خبر: ۲۴۸۶۵۹
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱

12

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران به مجموعه اقدام هایی اطلاق می شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد از وقوع سانحه، جهت کاهش هرچه بیشتر آثار و عوارض آن انجام میگیرد.

تعریف مدیریت بحران

فرآيندي است که طي آن، مدير براي دستيابي به اهداف سازمان با توجه به مقتضيات پيش آمده زماني و مکاني و با هزينه اي قابل قبول به کنترل و ساماندهي اوضاع مي پردازد.

اهداف مدیریت بحران

پیش بینی خطرات و فاکتور های منجر به بحران

برنامه ریزی و آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی

مقابله با بحران ها و ارائه راهکار های مناسب برای رفع شرایط بحران زا

ایجاد شرایط مناسب زیست

مراحل(فرآیند) مدیریت بحران

مرحله قبل از بحران: ۱- پیش بینی ۲-آمادگی

مرحله حین بحران:۱-کاهش اثرت مخرب ۲-پاسخ ۳-امداد رسانی

مرحله پس از بحران: ۱- بهبود ۲- توسعه و بازسازی

اصول مدیریت بحران

اصل اول: نظم و هماهنگی از نظر سازمانی اداری

اصل دوم: تأمین منابع مالی

اصل سوم: ارزیابی خطر پذیری چندگانه

اصل چهارم: حفاطت زیر ساخت ها و تاب آوری

اصل پنجم: حفاظت و مقاوم سازی کاربری های پرتردد

اصل ششم: برنامه ریزی کاربری زمین

اصل هفتم: حفاظت از محیط زیست و اصل زیست بوم ها

اصل هشتم: ضرورت آگاهی و آمورش به مردم

اصل نهم: آمادگی مؤثر هشدار و واکنش سریع

اصل دهم: بازسازی و باز توانی جامعه

بحران چیست

یک مشکل پیچیده یا غیر معمول

یک وضعیت ناپایدار مشکل زا یا یک خطر بزرگ

وضعیتی که تحت تاثیر صاحب منصبان دولتی بوجود می آید.

وضعیت ویژه به علت یک سری کمبود یا کسری

وضعیتی که دسترسی به نتایج مورد انتظار غیرممکن است

اتفاقی که در زمان ویژه و خاصی رخ می دهد.

تعریف بحران از دیدگاه سیستمی

وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را که سیستم فرعی نامیده میشود را مختل کرده و پایداری آن را به هم می زند.
 
تعریف سیستم

مجموعه ای است از اجزای بهم پیوسته  که با هم در تعاملند کل واحدی را  و هدف واحدی را دنبال می کنند.

برخی خصوصیات بحران

بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری وآنی است تا یک حالت مزمن

موجب تغییر رفتار میشود و آثار پاتولوژیکی دارد مثل یاس،عذر تراشی و فرار از مسئولیت

تهدید هدفهای اشخاص درگیر بحران

در ارگانیسم بدن اختلال ایجاد میکند و موجب خستگی و تشویش می شود.
 
دوازده ویژگی بحران

بحران یک نقطه چرخش در یک سلسله رویدادهاست

بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در طراحان و عوامل درگیر شکل میگیرد

بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدفهای عوامل درگیراست

بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده طرفهای درگیر را معین میکند

بحران مولود یک سری رویدادهایی است که از ترکیب آنها شرایط جدیدی بوجود میاید.

بحران یک مرحله زمانی است که در آن عدم اطمینان درباره برآورد وضعیت و راهکارهای مهار آن افزایش می یابد.

بحران یک مرحله زمانی یا وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تاثیر آنها کاهش می یابد.

بحران یک وضعیت اضطراری را بوجود می آورد که در آن تشویش و نگران عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد.

در وضعیت بحرانی معمولا آگاهی ها و اطلاعات تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است.

در وضعیت بحرانی عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل میکنند.

در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود.

در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد مخصوصا در بحران های سیاسی که دولتها درگیر آن هستند.
پربیننده ترین ها