و آبروی مرا در محل به باد دهد/نجمه زارع
شعر زیر سروده مرحوم نجمه زارع است.
به گزارش صدای ایران، شعر زیر سروده مرحوم نجمه زارع است:
 
بعید نیست سرم را غزل به باد دهد
و آبروی مرا در محل به باد دهد

بعید نیست و بگذار هرچه می خواهد
قبیله ام به دروغ و دغل به باد دهد

زبان سرخ و سرسبز و چند نقطه ...، مرا
دو صد کنایه و ضرب المثل به باد دهد

قفس چه دوره ی سختی ست ، می روم هرچند
مرا جسارت این راه حل به باد دهد

چقدر نقشه کشیدم برای زندگی ام
بعید نیست که آن را اجل به باد دهد

پ/
ارسال شعر
نام:
ایمیل:
* نظر: