التماست میکنم ، با عشق درگیرم نکن/حسن رفعت پور
به گزارش صدای ایران، شعر زیر سروده حسن رفعت پور است.
 
 
من حریفش نیستم هم پنجه با شیرم نکن
تازگیها از تب تند جنون برخاستم
باز با دیوانگهایت زمینگیرم نکن
قهرمان آرزوهایت نبودم ، نیستم
بی سبب در ذهن خود اینطور تصویرم نکن
مرد رویایی تو من نیستم بانوی من
با نگاه دلفریبت باز زنجیرم نکن
شاعرم با یک نگاه مست عاشق میشوم
التماست میکنم با عشق درگیرم نکن
حسن رفعت پور
 
پ/
ارسال شعر
نام:
ایمیل:
* نظر: