چشمت کرونا و من قمم، باور کن!
ابیات طنز زیر ساخته شاعران ایرانی در روزهای کرونایی است.
صدای ایران- شیوع و گسترش کرونا در دنیا و به ویژه در ایران نه تنها بر مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بلکه بر فرهنگ هم تاثیر گذاشته است و شعر هم از دست ویروس کرونا در امان نمانده است.
 
ابیات طنز زیر ساخته شاعران ایرانی در روزهای کرونایی است:
 
 
در بهای بوسه‌ای جانی طلب
می‌کنند این مبتلایان، الغیاث!
حافظ و اسماعیل امینی

دستان پر از محبتت ما را کشت
آغوش پر از حرارتت ما را کشت
اینها به کنار، چشم بادامی من 
تست کرونای مثبتت ما را کشت !

سعید بیابانکی

در گردش چشم تو گمم، باور کن!
انگشت‌نمای مردمم، باور کن!
عشق تو شیوع کرده در شهرِ دلم 
چشمت کرونا و من قمم، باور کن!
 سیدعلی نقیب

باید پس از این فرارِ معکوس کنم
جای رؤسا تکیه به ویروس کنم
مأیوس از آینده‌ام و می‌خواهم
هر کس کرونا گرفته را بوس کنم!
 شروین سلیمانی

هی بست به کار همّتش را نامرد
تا نشر دهد محبتش را نامرد
بوسید مرا، سپس نشان داد به من
تست کرونای مثبتش را نامرد!
 شیخ غیرمفید
 
پ/
ارسال شعر
نام:
ایمیل:
* نظر: