خانم ها در چه شرایطی می توانند درخواست طلاق بدهند؟/ بخشیدن مهریه چگونه طلاق را آسان می کند؟
سرور ثانی وکیل دادگستری پاسخ می دهد
طلاق در ایران به سه نحو انجام میشود که سخت ترین نوع طلاق درخواست آن از سمت خانم ها میباشد که قانون و همچنین سند ازدواج اختیاراتی را در باره این موضوع پیش بینی کرده است>
کد خبر: ۲۴۶۴۲۲
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۸

صدای ایران- حمید سعادتی؛ سرور ثانی وکیل دادگستری درباره درخواست طلاق از سمت خانم ها و اینگه در چه صورتی یک خانم میتواند درخواست طلاق بدهد به خبرنگار صدای ایران گفت:

طلاق در ایران به سه نحو انجام می شود یک مورد این است که مرد درخواست طلاق میدهد که اصولا طلاق طبق قانون ایران حق مرد است در مورد دوم زمانی است که زن درخواست طلاق میدهد که بیشترین زمان را ممکن است ببرد و شرایط سختتری خواهد داشت زیرا استثنائا خانم ها میتوانند  درخواست طلاق بدهند یعنی  موارد خاصی است که این موارد پیش بینی شده است حالت سوم هم موسوم است به طلاق توافقی یعنی شرایطی است که زن و شوهر به یک تفاهمی راجع به طلاقشان میرسند که آن هم شرایط جداگانه ای دارد.

ثانی ادامه داد:با توجه به اینکه بحث امروز ما درمورد طلاق به درخواست زوجه است ما بایستی دو موضوع را از همدیگر تفکیک کنیم و بدانیم که قانون وهمچنین سند ازدواج چه اختیاراتی برای ما در مورد طلاق گذاشته است.

این وکیل دادگستری گفت:قانون گذار ما خیلی موارد محدودی را برای طلاق پیش بینی کرده است و دست ما برای طلاق در قانون خیلی باز نیست پس قانون کافی نیست برای اینکه بدانیم چگونه میتوانیم جدا شیم وعرف،رویه قضایی خیلی به ما در این خصوص کمک میکند.

او افزود:اگر بخواهیم به قانون برگردیم قانون یک سری مواد را به عنوان تمثیل اعلام کرده است و گفته اگر خانم این شرایط برایش حادث شد میتواند درخواست طلاق بدهد ولی گفته است که این شرایط محدود نمی باشد و میتواند موارد دیگری نیز باشد که اصلا در قانون وجود ندارد و آنها را در دادگاه ها میتوان دید.

وی تاکید کرد:مواردی که قانون گذار گفته است مواردی مثل این است که مرد زندگی مشترک را برای مدت شش ماه یا برای نه ماه متناوب ترک کند، به یک امر کیفری محکوم بشود  و حکم قطعی داشته باشد و قرار باشد که زندان برود،ضرب وجرحی نسبت به همسرش داشته باشد و این امر تکرار شود،نفقه همسر خود را پرداخت نکند و دادگاه به هیچ نحو نتواند مرد را ملزم به پرداخت نفقه کند.

وی تشریح کرد:به جز موارد ذکر شده در سند ازدواج هم جز شروط ضمن عقد نیز یک سری مواردی ذکر شده است که زوجین در هنگام عقد امضا می کنند که یک سری از این موارد مواردی هستند که مرد در واقع هنگام عقد و امضا سند وکالت برای طلاق میدهد .

زمانی که مرد این شروط را امضا نمیکند چه باید کرد؟

اول یک پاسخ کوتاهی درباره اینکه در این شروط چه چیزی ذکر شده است بدهم مثلا اگر مرد همسر دومی اختیار کند،مرد اشتغال داشته باشد به شغلی که برخلاف مصلحت خانواده باشد و با وجود منع دادگاه از آن شغل همچنان ادامه دهد مثل تکدی گری یا گدایی و همچنین در قانون مدنی آمده است که اگر مرد اعتیاد داشته باشد و این اعتیاد مضر به خانواده باشد مثل اعتیاد به الکل و یا مواد مخدر یعنی هر مصرفی را ما اعتیاد نمیگیم و دادگاه هم نتواند از استفاده از آن منع کند و به مراکز مختلف مراجعه ولی ترک اعتیاد نکرده باشد خانم میتواند درخواست طلاق بدهد.

وی گفت:برخی موارد پیش می آید که افرادی بخشی از سند ازدواج را امضا نمی کنند زیرا الزامی برای امضا بخشی از سند ازدواج وجود ندارد،با توجه به سابقه ای که ما در دادگاه ها دیدیم و با توجه به اینکه قانون گذار شرایط عسرو حرج و آن مشقتی را که برای خانم حاصل میشود که دیگر نمیتواند زندگی کند را تمثیلی اعلام کرده است پس میتوانیم آن را گسترشش بدهیم به مواردی که در سند ازدواج قید شده است و ما میگوییم که پس چیزی که در سند ازدواج هم قید شده است میتواند مشمول این حالت نیز باشد پس اگر مردی سند ازدواج را کامل امضا نکرده باشد نیاز نیست خانم ها نگران این موضوع باشند .

اگر مرد در دادگاه یا پزشکی قانونی حاضر نشود خانم ها چه کار باید برای پیگیری پرونده خود بکنند؟

اصولا قاضی وظیفه دارد که به پرونده شما رسیدگی کند و عدم حضور مرد مانع از رسیدگی به پرونده نمیشود و جای نگرانی ندارد قاضی به دلایل ذکر شده در داخل پرونده نگاه میکند این دلایل میتواند استشهاد محلی،گواهی پزشکی که خود خانم آن را تهیه کرده است ویا اگر حکمی مرد از قبل دارد مثل حکم محکومیت یا ضرب و جرح یا عدم نفقه باشد میتواند جز دلایل پرونده محسوب شود .

وکیل دادگستری افزود:این دلایل در پرونده محفوظ میماند و دادگاه از مرد میخواهد که در دادگاه حاضر شود ولی اگر مرد در دادگاه حاضر نشود این مانع از رسیدگی به پرونده نیست و دادگاه با وجود همان دلایل موجود در پرونده به رسیدگی خود ادامه میدهد و اگر از نظر دادگاه دلایل کافی باشد که رای به نفع خانم صادر میشود و در غیر این صورت خانم بازنده پرونده میشود.

اگر عدله کافی از نظر دادگاه وجود داشته باشد نگرانی بابت عدم حضور مرد وجود ندارد؟

البته نمی شود این موضوع را کتمان کرد که عدم حضور مرد میتواند مدت زمان رسیدگی به  پرونده را در دادگاه طولانی بکند و لی مانع از رسیدگی نیست در مورد پزشکی قانونی نیز همینطور است و اگر مرد را پزشکی قانونی  برای تست اعتیاد یا تشخیص مشکل روانی یا سلامت بخواهد و مرد حضور پیدا نکند قاضی همچنان میتوا ند به پرونده رسیدگی بکند والبته باید به این نکته توجه کنیم که عدم حضور مرد در پزشکی قانونی میتواند نشان از این باشد که خانم درست میگوید و مرد حتما مشکل خاصی دارد که در پزشکی قانونی حضور پیدا نمی کند.

بخشیدن مهریه در آسان کردن طلاق چقدر میتواند موثر باشد؟

خانمی که می خواهد درخواست طلاق بدهد امکان دارد به وکیل های متعددی مراجعه کند و یا در اینترنت درباره مهریه خود و اینکه آیا همه مهریه خود یا بخشی از آن را باید ببخشد جستجو کند و پاسخ های متعددی بگیرد زیرا این خاصیت علم حقوق میباشد که ما یک جوام برای هر سوالی نداریم یعنی قاضی نسبت به شرایط طرفین حتی در مورد دو شخص با شرایط یکسان میتواند رای های متعددی بدهد.
 
او اضافه کرد: این موضوع در مورد مهریه هم صدق مکند و قانون به صورت مشخص عنوان نکرده است که خانم باید مهریه خود را ببخشد ولی گفته است خانمی که درخواست طلاق میدهد و نسبت به همسر خود کراهت دارد باید مالی را به همسر خود ببخشد که میتواند کمتر از مهریه عین مهریه یا بیشتر از ان باشد و ما مواردی داشته ایم که خانم حاضر شده است بیشتر از مهریه ببخشد تا این زندگی مشترک پایان یابد.

او ادامه داد:در مورد طلاق هم الزام به بخشیدن مهریه نیست ولی نکته بسیار مهمی است که اگر خانمی مهریه خود را ببخشد این نشانه ای برای دادگاه است که دیگر نمیتواند ادامه زندگی بدهد و مشقت را به دادگاه ثابت میکند که دیگر توان زندگی مشترک را ندارد البته ما منکر این نمی شویم که اشخاصی بوده است که حکم هایی از دادگاه گرفته باشند که مهریه خود را نبخشند و ما نمی گوییم که اجباری برای این امر وجود دارد ولی این کمک کننده است به قاضی که در واقع بیرون از این داستان قرار دارد و واقعیت این زندگی را نمیداند.
 
وی افزود: طلاق حق مرد است و خانم نمیتواند هم حق مرد را بگیرد و هم مهریه را به او تحمیل کند در این صورت وضعیت سخت میشود بنابراین پیشناهاد ما این است که اگر خانمی طلاق خیلی برایش مهم است و ترجیح میدهد که سریع این اتفاق بیفتد میتواند این کار را انجام دهد.
در ادامه گفتگوی خبرنگار صدای ایران با سرور ثانی را ببینید:
پربیننده ترین ها