(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
کد خبر: ۲۴۵۳۳۹
۰۷ / ۱۲ / ۱۳۹۸
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان

به گزارش سرویس صدای فارس، پایگاه خبری صدای ایران: صبح روز گذشته سه شنبه 6 اسفندماه 1398 بازدید خبرنگاران و عکاسان خبری از پروژه های خیر ساز در حال ساخت بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان با حضور دکتر بهزاد رضایی رئیس بیمارستان امام رضا(ع) برگزار شد.
 
 
 
 
 
عکاس: ابوذر بیغرض
 
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
 
(تصاویر) بازدید اصحاب رسانه از پروژه های خیرساز بخش آموزشی، پزشکی و درمانی دانشکده علوم پزشکی شهرستان لارستان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: