بیمارستان فیاض بخش
اين بيمارستان در منطقه جنوبغربی شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1334با ظرفيت 617تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۷۶ تخت داير دارد 
کد خبر: ۲۴۳۹۸۷
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
به گزارش صدای ایران اين بيمارستان در منطقه جنوبغربی شهرتهران واقع شده و بيمارستاني تامین اجتماعی – آموزشی است كه در سال 1334با ظرفيت 617تخت ثابت, تأسيس, و در حال حاضر ۴۷۶ تخت داير دارد 
بیمارستان شهید فیاض بخش در منطقه 18 شهرتهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال 1334با ظرفیت 617تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 477 تخت دایر دارد.


آدرس :
تهران - کیلومتر 7 جاده قدیم کرج - ابتدای خیابان خلیج - جنب کارخانه ویتانا - بیمارستان شهید فیاض بخش 
تلفن :
 02166250645, 02166250646, 02166250647, 02166250648, 02166258156, 02166258157, 02166258158, 02166258159

تعداد تخت :
448

بخش های بستری :
CCU-POST CCU و قلب-اطفال-داخلی

بخش های ستاره دار :
دیالیز-لیبر-بلوک زایمان-واحد اورژانس-اتاق عمل زایشگاه

بخش های کلینیکی :
درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه خون و انکولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی - داخلی قلب-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه فوق تخصصی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه رادیوتراپی آنکولوژی-تغذیه-درمانگاه گوارش-واحد اورژانس (پزشک عمومی)- درمانگاه جراح توراکس-درمانگاه نورلوژی کودکان-درمانگاه ریه-درمانگاه جراح عروق -درمانگاه طب کار-فوق تخصص گوارش کودکان-متخصص طب اورژانس-فوق تخصص خون کودکان-فوق تخصص قلب

بخش های پاراکلینیک :
درمانگاه ارولوژی-درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه زنان و زایمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )-درمانگاه خون و انکولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلی-درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )-درمانگاه دندانپزشکی-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی-درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت-درمانگاه فوق تخصصی - داخلی قلب-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه جراحی مغز و اعصاب-درمانگاه بیهوشی -درمانگاه فوق تخصصی کلیه ( نفرولوژی )-درمانگاه بینایی سنجی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه رادیوتراپی آنکولوژی-تغذیه-درمانگاه گوارش-واحد اورژانس (پزشک عمومی)- درمانگاه جراح توراکس-درمانگاه نورلوژی کودکان-درمانگاه ریه-درمانگاه جراح عروق -درمانگاه طب کار-فوق تخصص گوارش کودکان-متخصص طب اورژانس-فوق تخصص خون کودکان-فوق تخصص قلب

درمانگاهها : 
درمانگاه ENT-درمانگاه ارتوپدي-درمانگاه زنان و زايمان-درمانگاه اطفال-درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشكي )-درمانگاه انكولوژي-درمانگاه پوست-درمانگاه چشم-درمانگاه داخلي-درمانگاه داخلي اعصاب ( نورولوژي )-درمانگاه دندانپزشكي-درمانگاه طب فيزيكي و توانبخشي-درمانگاه عفوني-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي ترميمي-درمانگاه فوق تخصصي ـ جراحي فك و صورت-درمانگاه فوق تخصصي - داخلي قلب-درمانگاه قلب-ساير(درمانگاه)-درمانگاه جراحي عمومي-درمانگاه جراحي مغز و اعصاب-درمانگاه بيهوشي -درمانگاه فوق تخصصي كليه ( نفرولوژي )-درمانگاه فيزيوتراپي-درمانگاه بينايي سنجي-درمانگاه شنوايي سنجي-درمانگاه بيماران دياليزي-درمانگاه راديوتراپي آنكولوژي-تغذيه -درمانگاه گوارش-واحد اورژانس (پزشك عمومي)- درمانگاه جراح توراكس-درمانگاه نورلوژي كودكان-درمانگاه ريه-درمانگاه جراح عروق -درمانگاه طب كار

پربیننده ترین ها