اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت
کد خبر: ۲۴۰۰۵۴
۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۸
اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت

صدای ایران- اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

عکاس: معصوم خانی

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت به روایت تصویر 

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت

اختتامیه جشنواره سینمای مستند حقیقت

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: