قیمت انواع آهن+جدول
آخرین قیمت انواع آهن به صورت زیر است.
کد خبر: ۲۳۹۶۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱

صدای ایران

تیر آهن

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر شاخه تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری 122 725,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری 155 870,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری 195 1,070,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری 225 1,300,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری 276 1,530,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری 315 1,725,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری 369 1,945,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری 434 2,280,000 (0.00%)0  
    هر شاخه تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری 500 3,550,000 (0.00%)0  
 

میلگرد

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو میلگرد 6.5   کلاف 4.5 5,100 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 8 قزوین شاخه 6 4,900 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 10 قزوین 12 متری 7.5 4,800 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 12 قزوین 12 متری 11 4,800 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 14 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 15 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 16 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 19 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 18 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 25 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 20 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 30 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 22 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 36 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 25 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 47 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 28 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 56 5,020 (0.00%)0  
    هر کیلو میلگرد 32 ذوب آهن / نیشابور 12 متری 75 5,180 (0.00%)0  
 

پروفیل

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 ایرانی پروفیل درب و پنجره هر متر 2.44 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 20x10 ایرانی شاخه 4.5 6,750 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 25x10 ایرانی شاخه 5.5 6,750 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 30x10 ایرانی شاخه 6.5 6,750 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 20x20 ایرانی - 7 6,700 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 25x25 ایرانی شاخه 9 6,700 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 30x20 ایرانی شاخه 9.5 6,700 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 30x50 ایرانی شاخه 16 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 30x60 ایرانی شاخه 17 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 40x40 ایرانی شاخه 15 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 60x40 ایرانی شاخه 19 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 40x100 ایرانی شاخه 28 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 70x70 ایرانی شاخه 27 6,650 (0.00%)0  
    هر کیلو قوطی 80x40 ایرانی شاخه 23 6,650 (0.00%)0  
 

ناودانی

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو ناودانی 6.5   6 متری 42 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 8   6 متری 42 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 10   6 متری 52 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 12   6 متری 64 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 14   12 متری 155 5,100 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 16   12 متری 170 5,100 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 18   12 متری 215 6,400 (0.00%)0  
    هر کیلو ناودانی 20   12 متری 230 6,400 (0.00%)0  

صفحه ستون

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو ورق 8 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق 10 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق 12 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق 15 فولاد مبارکه برش خورده - 6,600 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق 20 اکسین / کاویان برش خورده - 6,400 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق 25 اکسین / کاویان برش خورده - 6,400 (0.00%)0  

نبشی

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو نبشی 3 ایرانی 6 متری 9 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 4 ایرانی 6 متری 15 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 5 ایرانی 6 متری 22 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 6 ایرانی 6 متری 32 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 8 ایرانی 6 متری 58 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 10 ایرانی 6 متری 90 5,000 (0.00%)0  
    هر کیلو نبشی 12 ایرانی 6 متری 130 5,000 (0.00%)0  

ورق سیاه

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو ورق سیاه 2 فولاد مبارکه رول 12 6,900 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 6x1/5 220 6,850 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6x1/5 290 6,850 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6x1/5 360 6,850 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6x1/5 435 7,100 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6x1/5 580 7,100 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6x1/5 720 6,950 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6x1/5 865 6,950 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6x1/5 1080 6,950 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 20 اکسین 6x1/5 1445 6,700 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 25 اکسین 6x1/5 1805 6,700 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق سیاه 30 اکسین 6x1/5 2165 6,700 (0.00%)0  

تسمه

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو تسمه 20x5 ایرانی 12 متری 2 4,950 (0.00%)0  
    هر کیلو تسمه 25x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0  
    هر کیلو تسمه 30x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0  
    هر کیلو تسمه 40x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0  
    هر کیلو تسمه 50x5 ایرانی 12 متری - 4,950 (0.00%)0  

مفتول

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو حرارتی   - - 5,700 (0.00%)0  
    هر کیلو زیگزاگ   - - 5,700 (0.00%)0  
    هر کیلو سیم فابریک 1.5   - - 6,150 (0.00%)0  
    هر کیلو سیم فابریک 2.5   - - 6,150 (0.00%)0  
    هر کیلو سیم تسمه 1.5   - - 5,950 (0.00%)0  
    هر کیلو سیم تسمه 2.5   - - 5,950 (0.00%)0  

خاموت

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو خاموت 8 - - - 5,400 (0.00%)0  
    هر کیلو خاموت 10 - - - 5,200 (0.00%)0  
    هر کیلو خاموت مهندسی 8 - - - 5,400 (0.00%)0  
    هر کیلو خاموت مهندسی 10 - - - 5,450 (0.00%)0  
    هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - - 5,450 (0.00%)0  
    هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - - 5,450 (0.00%)0  

ورق گالوانیزه

  نوع و سایز تولید کننده شاخه وزن قیمت ( تومان ) تغییر  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,550 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 9,250 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,750 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,150 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,050 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,050 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 1 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,050 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,050 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,200 (0.00%)0  
    هر کیلو ورق گالوانیزه 2 ایرانی 1 و 1.25 5.7 8,050 (0.00%)0  
پربیننده ترین ها