مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی خدمات متعددی جمله درمان، مستمری ، غرامت دستمزد، بیمه بیکاری و... ارائه می کند. بزرگترین هزینه این سازمان پرداخت مستمری ها است.
کد خبر: ۲۲۳۱۱۹
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۱
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی خدمات متعددی جمله درمان، مستمری ، غرامت دستمزد، بیمه بیکاری و... ارائه می کند. بزرگترین هزینه این سازمان پرداخت مستمری ها است.

به گزارش صدای ایران احمد پایور در برنامه دوران شبکه تلویزیونی مستند با اشاره به تاریخچه شکل گیری بیمه های اجتماعی در دنیا و جهان به شکل امروزی افزود: سیستم های بیمه ای برای پاسخ به دغدغه های بشری در مواقع سالخوردگی، بیکاری، بیماری، حادثه و... ایجاد شده اند. برای اولین بار در جهان در آلمان در سال 1881 بیمه های اجتماعی شکل گرفت. در ایران نیز برای اولین بار در سال 1309 همزمان با ساخت راه آهن این موضوع مطرح شد تا در نهایت در سال 1354 قانون تامین اجتماعی تصویب شد و تا امروز ملاک فعالیت های این سازمان قرار گرفته است.

وی با اشاره به لایه های بیمه ها اظهار داشت: یک نوع از بیمه ها حمایتی است که عمدتا دولتها در قبال گروهی از افراد ارائه خدماتی را تعریف کرده اند. افرادی که اشتغال دارند و مزد دریافت و حق بیمه پرداخت می کنند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرند. بیمه تکمیلی نیز از سوی افرادی انتخاب می شود که متقاضی خدمات مازاد بیمه ها اجتماعی هستند.

پایور به صندوق های بیمه ای متعدد در کشور اشاره کرد و گفت: این نوع صندوق ها از نظر محاسبات بیمه ای مشکل دارند و متکی به دستگاه متولی هستند . سازمان تامین اجتماعی تنها صندوق در کشور است که از نظر محاسبات بیمه ای ورشکسته نیست و به دولت اتکایی ندارد و از طریق وصول حق بیمه ها منابع را تامین و هزینه می کند.

مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به مسائل صندوق های بازنشستگی نیز اشاره کرد و افزود: منابع برای اقدامات حمایتی این صندوق ها تامین نشده و همچنین سن امید به زندگی در کشور افزایش یافته اما سن بازنشستگی تغییر نکرده حتی برخی زمان ها  قوانینی مانند بازنشستگی های پیش از موعد نیز به این سازمان تحمیل شده است.

پایور در مورد نسبت پشتیبانی در صندوق های بیمه ای گفت: نسبت بیمه شده به مستمری بگیر را نسبت پشتیبانی می گویند. این ضریب در سال های اخیر به دلیل رشد غیرمتعارف مستمری بگیران کاهش یافته است و برای حفظ صندوق ها باید تعادل بین منابع و مصارف را همیشه مدنظر قرارداد.


‫‪
‫‪
پربیننده ترین ها
‫‪
‫‪