مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ را منتشر کرد.
کد خبر: ۲۲۱۷۰۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای فروردین ١٣٩٨ را منتشر کرد.

به گزارش صدای ایران از فارس، محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤١,٣ درصد برای دهک اول تا ٤٥.٩ درصد برای دهک دهم است.

نرخ تورم کل کشور در فروردین ماه ١٣٩٨ برابر ٣٠,٦ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٩.٩ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٧ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤١.٣ درصد برای دهک اول تا ٤٥.٩ درصد برای دهک دهم است.

هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٠.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٨ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها در این ماه به 2.8 درصد رسید که نسبت به ماه قبل(3.0 درصد) 2.0 واحد درصد کاهش نشان میدهد. فاصله تورمی در گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه قبل 5.0 واحد درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم نقطه‌ای دهکها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، برای ماه جاری و ماه قبل در جدول زیر آمده است:

پربیننده ترین ها