بالغ بر ٧٦١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۶۸۶۴
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰

بالغ بر ٧٦١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۴ درصد و ۲۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.


به گزارش صدای ایران از تسنیم، براساس آمار بانک مرکزی بالغ بر ٧ میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٧٤٦ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 25.5 درصد و 17.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤� ٧ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

53.5 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در دی ماه ١٣٩٧ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است کـه به ترتیب با ٣٦ درصد، 9.9 درصد و 7.6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 65.9 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (54.6 درصد)، اصفهان (5.7 درصد) و خراسان رضوی (5.6 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی
حدود 6 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٦٥٧ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٢٥ درصد و 15.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور 89.4 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 88.1 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در دی ماه ١٣٩٧، در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزشی حدود 360 هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 89.5 درصد و از نظر ارزش 88.4 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (91.8 درصد)، یزد (91.3 درصد) و البرز (91 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کردستان (٨٤ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (84.5 درصد) و چهارمحال و بختیاری (85.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ترتیب به استان‌های ایلام (94.3 درصــد)، بوشهر (93.8 درصد) و سیستان و بلوچستان (92.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های سمنان (83.8 درصد)، لرستان (84.8 درصد) و هرمزگان (85.1 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی
بالغ بر ٧٦١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٩ هـزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 30.4 درصد و 29.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ٢٧٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور 10.6 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 11.9 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 10.5 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 11.6 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان (16.2 درصد)، لرستان (15.2 درصد) و هرمزگان (14.9 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (5.7 درصد)، بوشهر (6.2 درصد) و سیستان و بلوچستان (7.6 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی به تفکیک علل
حدود 730 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٣ هزار میلیارد ریال در دی ماه ١٣٩٧، در کل‌ کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشـور از نظـر تعداد 95.9 درصد و از نظر ارزش 94.1 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

‫‪
‫‪
پربیننده ترین ها
‫‪
‫‪