به منظور بررسی عملکرد حوزه بیمه ای وطرح مسائل استانهای ایلام ، کرمانشاه، مرکزی و همدان پنجمین نشست منطقه ای دفتر برنامه ریزی امور استانهای تامین اجتماعی به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان در سنندج برگزار شد.
کد خبر: ۲۱۲۴۶۷
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰
به منظور بررسی عملکرد حوزه بیمه ای وطرح مسائل استانهای ایلام ، کرمانشاه، مرکزی و همدان پنجمین نشست منطقه ای دفتر برنامه ریزی امور استانهای تامین اجتماعی به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان در سنندج برگزار شد.

به گزارش صدای ایران در این نشست که بر رو ساء و کارشناسان ارشد اقتصاد و برنامه ریزی استانهای مذکور ، جودکی سرپرست دفتر برنامه ریزی اموراستانهای این سازمان حضور داشتند، مدیر کل تامین اجتماعی استان کردستان افزود: باید با هماهنگی و تعامل با کمیسیونهای کارگری جهت جذب بیمه شده اقدام شود.

سید صلاح قریشی همچنین به مسئله برنامه ریزی و اهداف و استراتژی برنامه ریزی پرداخت و با اشاره به لزوم فعالتر نمودن آن، خاطرنشان ساخت: نظام پیشنهادات در سازمان مغفول مانده و امیدوارم که با برنامه ریزی صحیح نسبت به فعال سازی و احیای این امر مهم اقدام گردد.

در ادامه حسین جودکی، سرپرست دفتر برنامه ریزی امور استانهای سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح روند فعالیتهای دفتر برنامه ریزی و فرازو نشیبهای صورت گرفته در یک دهه گذشته و اشاره به فعالیتهای صورت گرفته درخصوص فعال سازی بحث برنامه ریزی ، استفاده از پتانسیل همکاران شاغل در ادارات کل را غنیمت برشمرد و بر لزوم استفاده این پتانسیل در جهت نیل به اهداف تعیین شده سازمان و افزایش بهره وری تاکید کرد.

پس از ارائه نقطه نظرات رؤسا و کارشناسان مدعو درخصوص برنامه ریزی و مسائل و مشکلات پیش رو دکتر حسامی نیا معاون دفتر برنامه ریزی امور استانهای تامیناجتماعی نیز  به بیان مطالبی درخصوص تفکر برنامه محوری و تشریح برنامه ها و اقدامات انجام یافته پرداخت.


پربیننده ترین ها