کد خبر: ۲۱۰۴۵۰
۰۲ / ۱۰ / ۱۳۹۷
(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

عکاس:فواد اشتری

 

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

(تصاویر) دیدار رئیس هیات پارلمانی فلسطین با وزیر امور خارجه ایران

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: