کد خبر: ۲۱۰۳۷۳
۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

عکاس:حامد ملک پور

 

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

(تصاویر) رزمایش تهاجمی پیامبر اعظم ۱۲ سپاه - جزیره قشم

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: