کد خبر: ۲۱۰۳۶۰
۰۱ / ۱۰ / ۱۳۹۷
(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

عکاس:بهرام آد شیرین پور

 

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

(تصاویر) پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی باشگاه های جهان

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: