کد خبر: ۲۰۱۱۴۱
۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۷
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
به گزارش صدای ایران: رئیس جمهور در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل
 
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
 
(تصاویر) سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: