(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله
کد خبر: ۱۹۹۸۵۶
۲۲ / ۰۶ / ۱۳۹۷
(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

به گزارش سرویس صدای فارس،پایگاه خبری صدای ایران:مجموعه عکس های که مشاهده میشود حال و هوای محرم شهرستان لارستان،که هر ساله با اشتیاق وشورو شوق حسینی و بر پایی مراسم زنجیر زنی،سینه زنی سنتی لاری در ایام ماه محرم در  نقاط مختلف شهر برگزار می شود.

عکاسان: سینا سدیدی، ابوذر بیغرض

 

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

(تصاویر) بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله/این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: