شرایط تاسيس مطب پزشکان و دندانپزشکان
کليه پزشکان ودندانپزشکان عمومي و متخصص در  رشته هاي مختلف باستنادقانون اجازه تاسيس مطب مصوب 62/5/18 مجلس  شوراي اسلامي و مطابق آئين نامه اجرائي اين قانون جهت اشتغال در بخش خصوصي ملزم به اخذ پروانه تاسيس مطب براي محدوده شهر يا دهستان يا دهي هستند که قصد فعاليت  خصوصي درآن شهررا دارند.
کد خبر: ۱۹۸۱۶۹
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۸
کليه پزشکان ودندانپزشکان عمومي و متخصص در  رشته هاي مختلف باستنادقانون اجازه تاسيس مطب مصوب 62/5/18 مجلس  شوراي اسلامي و مطابق آئين نامه اجرائي اين قانون جهت اشتغال در بخش خصوصي ملزم به اخذ پروانه تاسيس مطب براي محدوده شهر يا دهستان يا دهي هستند که قصد فعاليت  خصوصي درآن شهررا دارند.

پروانه تاسيس مطب فقط براي محدود شهر يا دهستان ودهي که حدود آن توسط وزارت کشور مشخص شده ونام آن درپروانه ذکر گرديده است معتبر بوده وبراي فعاليت در خارج از آن بايستي نسبت به تعويض محل پروانه و ابطال پروانه قبلي اقدام نمود.

تاريخ اعتبار پروانه هاي تاسيس مطب:

تاريخ اعتبار پروانه تاسيس مطب بر اساس سال فراغت از تحصيل تعيين ميگردد و تمديد اعتبار پروانه منوط به ارائه گواهي هاي آموزش مداوم پزشکي به ازاي هر سال 25 امتياز از تاريخ فراغت از تحصيل بوده بنابراين پزشکان ودندانپزشکان محترم درزمان دريافت اولين پروانه چنانچه بيش از يکسال ازتاريخ فراغتشان گذشته باشد ملزم به ارائه گواهي مقدماتي آموزش مداوم ودر زمان تمديدپروانه موظف به ارائه گواهي نهائي آموزش مداوم از دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي ميباشند.

امتياز خدمت پزشکان ودندانپزشکان :

براي شهر هاي ايران وتوابع آن ها بر حسب درجه محروميت و امکانات و شرايط وقت امتيازي از طريق وزارت بهذاشت ودرمان وتائيد مجلس  شوراي اسلامي تعيين شده وبصورت دفتر چه اي در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور قرارداده ميشود پزشکان ودندانپزشکان با يکسال خدمت در بخش دولتي و خصوصي هر شهر وارائه گواهي معتبر امتياز مربوط را کسب مينمايند.

امتياز خدمت داوطلبانه در مناطق جنگي براي هر سال 140 و براي هر سال اسارت 140 امتياز منظور مي گردد.

تعريف شهرهاي مجاز و غير مجاز :

در حال حاضر پنج شهر بزرگ دانشگاهي کشور تهران،مشهد،اصفهان،شيرازو تبريز، وحومه آن ها شهرهاي غير مجاز و مابقي شهرهاي کشور مجاز تلقي مي شوند.

شرايط لازم براي صدور پروانه تاسيس مطب شهرهاي غير مجاز:

1) دارا بودن 360 امتياز (براي ايثار گران با ارائه مدارک معتبر 250 امتياز لازم است) 
2) کارکنان رسمي دولت (لشکري وکشوري)با ارائه برگ اعلام عدم نياز در غير اوقات داراي از عاليترين مقام واحد اشتغال (کارکنان لشکري از ستاد مشترک مربوطه)پروانه تاسيس مطب مشروط دريافت مي نمايند.

3) بانوان متاهل پزشک و دندانپزشک عمومي با دارا بودن دو سال سابقه کار در محل اقامت دائمي همسر پروانه تاسيس مطب مشروط به اقامت همسر .

4) افراديکه سن آنان بالاي 45 سال مي باشد ار ارائه امتياز معاف مي باشد.

تبصره:  طبق تبصره7  ماده 13 قانون اجازه تاسيس مطب افراديکه به دلائل خاص و مشکلات و گرفتاري که چهار چوب آن را وزارت بهداشت و درمان معين نموده قادر به خدمت در مناطق محروم نمي باشد با در خواست و تسليم مدارک مربوط ومتناسب و پس از تائيد معاونت درمان دانشگاه به کميسيون تبصره 7 وزارت ارسال ودر صورت تائيد مجوزي خاص صادرو از طريق معاونت درمان به ذينفع تحويل مي گردد.
 
شرايط لازم براي صدور پروانه تاسيس مطب شهر هاي مجاز:

1) دارا بودن 250 امتياز (براي ايثار گران با ارائه مدارک معتبر 170 امتياز لازم است)
2) در صورت فقدان امتياز مطابق جدول آمار پزشکان و دندانپزشکان فعال در بخش خصوصي مناطق مجاز استان که در واحد صدور پروانه اداره درمان با اطلاعات به روزموجود است ميتوان نسبت به انتخاب محلي که نسبت پزشک به جمعيت آن از حد تعيين شده وزارت بهداشت ودرمان کمتر باشد اقدام و پروانه تاسيس مطب دريافت نمود.
3)کارکنان رسمي دولت (لشکري و کشوري) باارائه برگ اعلام عدم نياز در غير ساعات اداري از واحد مربوط
منبع: تابناک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها