کد خبر: ۱۹۵۹۵۹
۱۴ / ۰۵ / ۱۳۹۷
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
صدای ایران - تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
 
(تصاویر) تقدیم استوار نامه سفیر جدید انگلستان به رئیس جمهور
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: