کد خبر: ۱۹۵۹۵۶
۱۴ / ۰۵ / ۱۳۹۷
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
صدای ایران - جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
 
(تصاویر) جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: