صدای ایران

برچسب ها
پییشین امریکا با دو پادشاه اروپایی یعنی ویلیام شاه اسکاتلند... برنامه های تلویزیونی با پادشاه ادوارد دوم نسبت دارد و... از خویشاوندان دور کیت میدلتون عروس خاندان سلطنتی بریتانیا است... با ادوارد سوم پادشاه انگلستان نسبت دارند این پادشاه از...
کد خبر: ۱۸۵۰۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


بزرگسالی خود را برای آماده شدن برای پادشاهی صرف کرد... در مردم ایجاد کرده است براساس قانون پادشاهی در انگلیس... بزرگترین پسر پادشاه پس از وی به تخت می نشیند... حتی اگر دختر پادشاه از پسرش بزرگتر باشد اما لایحه...
کد خبر: ۱۳۵۹۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴


روسیه و جورج پنجم پادشاه بریتانیانیکلای دوم تزار روسیه و... جورج پنجم پادشاه بریتانیانیکولای دوم در "کوبرگ" سال 1897نیکلای دوم... همراه با خاندان سلطنتی بریتانیا شامل شاه ادوارد هفتم وسط...
کد خبر: ۱۲۴۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸


پیرو برگزاری همه پرسی در اسکاتلند
چند ماه تا همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا... آن بر آینده بریتانیا پرداخته است کشوری که در شمال... بریتانیا واقع شده در حال آماده شدن برای همه پرسی... سویی با دستیابی به چنین خواسته ای٬ بریتانیا در وهله...
کد خبر: ۹۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲