برچسب: نظام حیابرسی
عادل آذر:
اقتضائات نظام مالی ایران بخشی از فسادها را می طلبد
نبودن نظام حسابرسی و حسابداری دانست و گفت اگر دستگاه...
های نظارتی را هوشمند نبودن نظام حسابرسی و حسابداری دانست... ها به شکل کنونی اش ضروری است اقتضائات نظام مالی... که اقتضائات نظام مالی در ایران بخشی از فسادها را... پیش نیازهاست که همچنان نظامات کنترل های داخلی دستگاه های...
کد خبر: ۱۳۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲