صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

عکس

کرد عکس انتظارات باید با شرایط موجود تنظیم شود و...
کد خبر: ۱۶۹۹۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


قاب عکس های شکسته و ساعت هایی که روی یک...
کد خبر: ۱۶۹۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


کد خبر: ۱۶۹۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


کد خبر: ۱۶۹۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


عکس گرفتند دو ساعت پس از آن سایتی این عکس...
کد خبر: ۱۶۹۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


به واسطه همین عکس این چنین القا می کنند که...
کد خبر: ۱۶۹۸۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


وحله ی نخست نرم افزار باید وجود چهره در عکس... را تشخیص دهد اگر قصد داشته باشید در میان عکسی... را با عکسی دیگر در پایگاه داده مقایسه کند احتمالاً... را در عکس های سلفی مشاهده کنید آیفون 10 و...
کد خبر: ۱۶۹۸۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


نبود درایت نتیجه عکس از سیاست های خود گرفته است...
کد خبر: ۱۶۹۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


عکسی از فریبا طالبی در کنار همسر و برادرش...
کد خبر: ۱۶۹۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


عکسی از آنا نعمتی در کانادا...
کد خبر: ۱۶۹۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


عارف پاسخ می‎دهد؛
و سیما همانطور که گفتم نتیجه عکس دارد و منجر...
کد خبر: ۱۶۹۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


کد خبر: ۱۶۹۶۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸


عکس العمل آمریکا در قبال آن تا مذاکرات ژنو و...
کد خبر: ۱۶۹۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۸