صدای ایران

برچسب ها
استفاده از فرصت تاریخی به دالان انرژی بین دو کانون... وقتی موضوع برنامه دست یابی ایران به انرژی صلح آمیز... حساسیت ژئواستراتژیک خویش با استفاده از فرصت تاریخی به دالان... انرژی بین دو کانون نفت وگاز منطقه تبدیل شود یعنی...
کد خبر: ۱۷۴۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


ثبات موقعیت استراتژیک سوریه برای ایران و توسعه بازارهای انرژی... به سمت اروپا و ایجاد دالان انرژی آلترناتیو از مسیر... اروپا به دسترسی به منابع ارزان و جایگزین برای انرژی... موضوع با حساسیت های فراوان رقبای منطقه ای انرژی و...
کد خبر: ۱۳۰۸۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲