صدای ایران

برچسب ها
کد خبر: ۱۷۴۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲


پایه و اساس به اصلاح طلبان از جمله انگلیسی بودن... اصلاحات از جمله نخبگان تحصیل کردگان جوانان و دانشجویان در...
کد خبر: ۱۰۲۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰


که به سه زبان از جمله انگلیسی زیرنوس دارد این... از جمله تسلیحات آمریکایی را آموزش می بینند در این...
کد خبر: ۳۳۹۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲


به چهار زبان از جمله انگلیسی کره ای تاگالوگ و...
کد خبر: ۳۳۷۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱


یک جمله در این توافق نامه دیدم که شایسته است... وزارت خارجه و هیات ایرانی روی این جمله دقت کنند... وی اظهارداشت این جمله انگلیسی است که ترجمه آن یعنی...
کد خبر: ۴۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۵