برچسب: اولویت تحقیقاتی
اولویت های تحقیقاتی بانک سپه در سال 1395
اولویتهای تحقیقاتی بانک موضوعات حائز اهمیت و اولویت داری... و با استفاده از روشها و ابزارهای تحقیقاتی به اجرا... در می آید به گزارش صدای ایران این اولویتها در... چارچوب رویکردها و سیاستهای تحقیقاتی تعیین شده برای هر سال...
کد خبر: ۱۳۳۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰