صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

ادامس

کد خبر: ۲۰۲۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


کد خبر: ۱۹۳۳۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰


کد خبر: ۱۸۸۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


دادگاه که می رفتیم برایمان ادامس می آوردند ما آدامس... در جایی از دنیا ادامس و مداد آرزو باشه انتظار...
کد خبر: ۴۳۲۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴


رفتیم برایمان ادامس می آوردند ما آدامس را می جویدیم... دنیا ادامس و مداد آرزو باشه انتظار در زندان برای...
کد خبر: ۴۳۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۴