صدای ایران

برچسب ها
دکتر محمدرضا مسجدی افزود اداره بهداشت محیط وزارت بهداشت درمان... هایی مانند وزارت بهداشت وزارت صنعت معدن و مجلس شورای... و گفت وزارت بهداشت در دولت یازدهم به طور جد...
کد خبر: ۱۲۴۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹