صدای ایران

برچسب ها
برچسب:

اداب

کد خبر: ۲۰۲۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


به سنت ها و اداب و رسوم دست و پاگیر...
کد خبر: ۱۴۴۰۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۱


از فرهنگ اداب و سنن ما را نشان گرفته است...
کد خبر: ۹۵۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۳


داشت تا همه را زود مقید و متادب به اداب...
کد خبر: ۴۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۶