صدای ایران

دو گزینه سرشناس جانشینی کی‌روش

دو گزینه سرشناس جانشینی کی‌روش

ماندن و رفتن کی‌روش از تیم ملی فوتبال ایران سوژه اول محافل ورزشی است و کارشناسان و مربیان ایرانی نیز نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد ادامه همکاری کی‌روش دارند.
آخرین اخبار