صدای ایران

آرشیو نظرسنجی
اگر شما شهروند امريكا بوديد، به چه كسي راي مي داديد؟
دونالد ترامپ
28.57%
هیلاری کلینتون
17.86%
جیل استاین (نامزد حزب سبزها)
3.57%
دیگر نامزدها
7.14%
رای سفید
42.86%