همایش تخصصی و گردهمایی مدیران دوایر و روسای شعب استان با موضوع بررسی عملکرد 9 ماهه سال 97 و مقایسه با عملکرد سال 1396 برگزار گردید.
کد خبر: ۲۱۲۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
همایش تخصصی و گردهمایی مدیران دوایر و روسای شعب استان با موضوع بررسی عملکرد 9 ماهه سال 97 و مقایسه با عملکرد سال 1396 برگزار گردید.

به گزارش صدای ایران در ابتدا مدیر کل استان ضمن عرض خدا قوت به همکاران و تاکید بر لزوم بررسی عملکرد دوره ای شعب و رفع سریع نواقص و ایرادات موجود ، در این راستا به مواردی از جمله نیاز جدی به تغییر و رشد نسبت به سال 96 ، لزوم تغییرات ثمر بخش در سیکل کاری و اجرایی شعب ، برنامه ریزی و اقدام در راستای ابقاء و ارتقاء درجه شعب در سال 97 ، دقت و برنامه ریزی شعب در پایان هر ماه در جهت حفظ ، جذب و جلوگیری از خروج منابع برای دستیابی به اهداف مشخص شده اشاره کرد.

حسین زاهدنیا درادامه کارکنان را به رعایت دقیق قوانین و مقررات سازمانی و نظم و انضباط در امورات شخصی و سازمانی توصیه کرد.

بنابراین گزارش در این همایش با ارائه آمار، عملکرد شعب در 9 ماه سال 97 و مقایسه با سال 96 در معیارهای منابع ، مصارف ، خدمات الکترونیک و وصول معوقات توسط دایره طرح و برنامه بصورت کامل تشریح و نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شعب به تفکیک شاخصها مورد ارزیابی قرار گرفت .

این گزارش می افزاید نماینده روسای شعب استان موارد و موضوعاتی ، را مطرح که توسط مدیر کل استان پاسخ داده شد و از آقای عبدالرضا کشاورزیان رئیس شعبه فرهنگ دامغان بعنوان رئیس شعبه نمونه استان در شاخصهای منابع ، مصارف ، خدمات الکترونیک و وصول معوقات قدردانی بعمل آمد .
بانک ملی خبر 97
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک ملی خبر 97
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک ملی خبر 97
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
بانک ملی خبر 97
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر