کد خبر: ۲۰۸۶۵۳
۱۴ / ۰۹ / ۱۳۹۷
(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

عکاس:اشکان آذر بخت

 

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

(تصاویر) کنسرت محسن ابراهیم زاده - استانبول (آذر 1397)

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: