مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییر شاخص کل در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۲۵،۷ درصد است.
کد خبر: ۲۰۱۵۶۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: درصد تغییر شاخص کل در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۲۵،۷ درصد است.

براساس اعلام مرکز آمار در شهریور ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۳۴،۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور مربوط به استان سیستان­ و بلوچستان با ۱۰.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۲۵،۷ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (۳۲.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۱۹.۷ درصد) است، یعنی خانوار‌های ساکن استان چهارمحال ­و بختیاری به طور متوسط ۶.۴ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.۰ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ برای خانوار‌های کشور به عدد ۱۱.۳ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (۱۴.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (۸.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ۵.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش نشان می ­دهد.

خانوار‌های شهری
در شهریور ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۳۴،۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۵،۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان سیستان­ و ­­بلوچستان با ۹.۷ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های شهری کشور ۲۵،۷ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های شهری مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (۳۱.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۱۹.۱ درصد) است، یعنی خانوار‌های ساکن استان چهارمحال­و بختیاری به طور متوسط ۵.۵ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۶.۶ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۷ برای خانوار‌های شهری به عدد ۱۱.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (۱۵.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خراسان رضوی (۹.۱ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ۶.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

خانوار‌های روستایی
در شهریور ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوار‌های روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۵،۵۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های روستایی مربوط به استان­ سیستان­ و بلوچستان با ۱۱،۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ۳.۴ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های روستایی ۲۶.۱ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های روستایی مربوط به استان چهارمحال­ و بختیاری (۳۴.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۸.۶ درصد) است، یعنی خانوار‌های روستایی ساکن استان چهارمحال­و بختیاری به طور متوسط ۸.۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوار‌های روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به شهریور ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۷ برای خانوار‌های روستایی کشور به ۱۰.۷ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (۱۴.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۶.۳ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در شهریور ماه ۷.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر