کد خبر: ۱۹۲۴۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱

صدای ایران- روزنامه ابتکار طرح زیر را درباره بحران آب خرمشهر در صفحه پایانی خود منتشر کرده است:

طرح روزنامه ابتکار درباره بحران آب خرمشهر

پ/

سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر