کد خبر: ۱۹۰۴۶۵
۲۳ / ۰۳ / ۱۳۹۷
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
صدای ایران - دیدار صمیمی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
 
(تصاویر) دیدار روحانی با مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: