اظهار نظر نکردن تتلو در خصوص ماجرای مربی تیم کبدی بانوان تایلند مایه شگفتی است!
کد خبر: ۱۷۰۷۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۵
تو چرا هیچ نگفتی تتلو؟
دُر و یاقوت نسُفتی تتلو؟
نیستی حضرت زیبا منظر؟
از چه تو روی نهفتی تتلو؟
با افاضات حکیمانه خود
موضعی را نگرفتی تتلو؟!

تا که ابراز نکردی خود را
تا سحر هیچ نخفتی تتلو!
چیست علت که نکردی این بار
زود ابراز شگفتی تتلو؟
قصه مرد حجاب آور را
به گمانم نشنفتی تتلو


بده پیغام و بکَن از مردک
پوستش را تو غلفتی تتلو
زود پیغام بده تا که یهو
از تب و تاب نیفتی تتلو
پایگاهی که به دست آوردی
می‌رود یکدفه مفتی تتلو!

پی نبردی تو به محدوده خود
که چه اندازه کلفتی تتلو
تو ندانی که در این شورستان
مثل یک غنچه شکفتی تتلو
جامعه مضطرب و منتظر است
تو چرا هیچ نگفتی تتلو...؟

مجید مرسلی


 

مجید مرسلی
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر