کد خبر: ۱۶۹۳۳۱
۲۴ / ۰۸ / ۱۳۹۶
(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه
صدای ایران-سرویس عکس:رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

رسیدگی و درمان به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران .

عکاس:اصغر خمسه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه

(تصاویر)-رسیدگی به مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: