کد خبر: ۱۶۹۲۵۹
۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۶
(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله
صدای ایران-سرویس عکس:سر پل ذهاب رو روز پس از زلزله

عکاس:عبدالرضا رحیمی

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله

(تصاویر)-سر پل ذهاب دو روز پس از زلزله


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: