کد خبر: ۱۶۹۲۵۲
۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۶
(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه
صدای ایران-سرویس عکس:کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

عکاس:محمد مظاهری

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه

(تصاویر)-کمک های مردمی منطقه14 تهران به زلزله زدگان کرمانشاه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: