کد خبر: ۱۶۹۲۲۵
۲۳ / ۰۸ / ۱۳۹۶
(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب
صدای ایران-سرویس عکس:خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

عکاس:حسن شیروانی

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب

(تصاویر)-خسارت زلزله در روستاهای سر پل ذهاب


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: