به گزارش صدای ایران، برای تعریف سرکش، اظهارات ترامپ را با پاسخ رئیس جمهوری روحانی مقایسه کنید

همه می دانند که دوستی ترامپ به خاطر فروش به کسانی بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند. حالا می دانیم که جغرافی اش هم همین هدف را دارد

تعجبی ندارد که حامیان سخنرانی پوچ ترامپ درباره ایران همان سنگرهای دموکراسی در خلیج فارس هستند: عربستان سعودی، امارات و بحرین

اتهام زنی، تهدید و بی حرمتی هرگز ایرانی ها را مرعوب نمی کند. در نهایت، ترامپ نیز همانند اسلافش این را می‌فهمد