کد خبر: ۱۶۴۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۷
صدای ایران، بیوگرافی دکتر مهران هوشیار*بیوگرافی دکتر مهران هوشیار
 سوابق تحصيلي (اكادميك)
-1 دکترای پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، 1390 .
-2 کارشناس ارشد، پژوهش هنر ، دانشگاه هنر تهران،(گرایش هنرهای اسلامي)1379 .
-3 کارشناس، صنایع دستي، دانشگاه هنر،  (گرایش سفال، حجم سازی، معرق چوب) 1376 .

دروس تدريس شده
-1 كارشناسي؛ مباني هنرهای تجسمي 1 - 2 / هندسه نقوش 1 - 2 / کارگاه حجم سازی / کارگاه معرق چوب / کارگاه سفال 1 - 2 / طرح اشیاء در تمدن اسلامي / کارگاه صنایع دستي/ روش تحقیق.
-2 كارشناسي ارشد؛ کارگاه پژوهش در هنرهای سنتي / کارگاه پژوهش و زمینه / مباني هنرهای سنتي / سمینار.

مقالات داخلي چاپ شده
-1 مقاله (مشترک) با عنوان؛ تحلیل ساختاری رقم قرآن های ثبت شده در موزه ملي قرآن، نشریه علمي پژوهشي نگره، شماره - 31 ، تابستان 1394 .
-2 مقاله (مشترک) با عنوان؛ جایگاه و میزان تاثیر رشته دانشگاهي فرش در بهبود اقتصاد فرش ایراني در دوران معاصر، نشریه علمي پژوهشي گلجام، شماره - 27 ، در انتظار چاپ.
-3 مقاله (مشترک) با عنوان " سیر تحول گل زنبق در آثار لاکي و گل و مرغ های دوران زند تا امروز در ایران" نشریه رهپویه هنر، شماره 24 ، دانشگاه سوره، بهار 1392 .
-4 ارائه و چاپ مقاله (مشترک) با عنوان " بررسي تاثیر سبك کمال الدین بهزاد بر آثار سلطان محمد در شاهنامه طهماسبي" هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، استان
اصفهان، آذرماه 1392 .
-5 مقاله (مشترک) با عنوان" تبيين ويژگي هاي هويتي آموزش عالي هنر با تاكيد بر متغيرهاي فرهنگي در ايران امروز" نشریه ی علمي پژوهشي هنرهای زیبا، شماره -50 ، تهران، دانشگاه تهران، 1390 .
-6 ارسال مقاله و ارائه در کنگره بین المللي هنرهای اسلامي و صنایع دستي؛ ویژگي ها و دستآوردهای فرهنگي و اقتصادی با عنوان " آسيب شناسي نظام آموزش عالي در رشته
صنايع دستي ايران" دانشگاه هنر اسلامي تبریز، تهران ، استانبول ( IRCICA ) اردیبهشت 1392 .
-7 ارسال مقاله و ارائه به زبان انگلیسي با عنوان " روايت سه نسل از نقاشان انقلاب ايران " ، دانشگاه شرق شناسي SOAS لندن – 2009 .
-8 چاپ مقاله با عنوان " منطق انتزاع در فضاي نگارگري شرق و غرب" نشریه ی علمي پژوهشي نامه هنر، دانشگاه هنر، – 1389 .
-9 ارسال مقاله و انتخاب جهت ارائه و چاپ در بخش هنرهای صناعي همایش مکتب شیراز، " گل و بته هاي شيرازي نمادي از يك تاريخ ماندگار "، ، فرهنگستان هنر – تهران شیراز ، – 1387
-10 چاپ مقاله در همایش درآمدی بر جایگاه آداب معنوی در هنرهای سنتي، با عنوان " آداب معنوي آمالي به مثابه آدميت " ، فرهنگستان هنر دانشگاه سوره تهران : آبان ماه 1387
-11 ارایه سخنراني و چاپ مقاله با عنوان " گل و بته شيراز، نمادي از يك تاريخ ماندگار " در همایش بین المللي مکتب شیراز ، فرهنگستان هنر تهران شیراز : دیماه 1387
-12 چاپ مقاله مشترک در نشریه علمي پژوهشي رهپویه هنر، با عنوان"كاوشي در عقد نامه هاي عهد قاجار در ايران"، 1387
-13 چاپ مقاله مشترک در نشریه علمي پژوهشي رهپویه هنر، با عنوان"نقش هاي عاشورايي"، 1387 .
-14 چاپ مقاله مشترک در همایش گنجینه هنرهای از یاد رفته با عنوان " مليله زنجان، هنري به ياد مانده اما پنهان"، فرهنگستان هنر، 1386 .
-15 چاپ مقاله مشترک درماهنامه پژوهشي خبری آیینه خیال  با عنوان "ميناي صابيين، زيوري از جنس تاريخ " فرهنگستان هنر- 1386
-16 چاپ مقاله در نشریه رهپویه هنر، با عنوان " نشانه باغ بهشت "، 1386 .
-17 چاپ مقاله در نشریه رهپویه هنر، با عنوان " صنايع دستي، ديروز، امروز، فردا"، 1385 .
-18 چاپ و ارائه مقاله (سخنراني) در نخستین کنگره سراسری هنردرماني در ایران، دانشگاه شهید بهشتي، با عنوان " انسان غارنشين اولين كاربر هنردرماني" 1385 .
-19 چاپ و ارائه مقاله (سخنراني) در گردهمایي مکتب اصفهان، همایش هنرهای صناعي، با عنوان " اصفهان، منادي هنر اسلامي در حوزه هنرهاي صناعي"، فرهنگستان
هنر، 1385 .

كتب منتشر شده
-1 چاپ کتاب با عنوان " پژوهش، حقيقت دانش" انتشارات مشکوه دانش با همکاری دانشگاه سوره، تهران 1391 .
-2 چاپ کتاب با عنوان " درآمدي بر هنر اسلامي ايراني، هنرهاي تزئيني" موزه ی ملك و آستان قدس رضوی، تهران؛ انتشارات پیکره، - 1390 .
-3 چاپ کتاب " زبان فراموش شده، مقدمه اي بر مباني هنرهاي سنتي" تهران؛ انتشارات سمت، 1390 .

عضويت در مجامع علمي
-1 عضو شورای دبیران هنری هشتمین جشنواره بین المللي هنرهای تجسمي فجر 1394 .
-2 عضو شورای سیاستگزاری نمایشگاه سرامیك بنیان شکستني، آکادمي هنرهای تجسمي آد با همکاری؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران و پژوهشکده هنرهای سنتي میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری، فرهنگسرای نیاوران 1394 .
-3 عضو کارگروه آموزش صنایع دستي، سازمان میراث فرهنگي، تهران 1393 .
-4 عضو هیات اجرایي ششمین کنگره و جشنواره ملي آسیب شناسي خانواده دانشگاه شهید بهشتي - 1392 .
-5 عضو منتخب سازمان سنجش به عنوان طراح سئوال کارشناسي ارشد هنر، 1389 ، 1390 ، 1391 ، 1392 و 1393 .
-6 عضو شورای ارزشیابي هنرمندان سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری در رشته های سفال و سرامیك و چوب، 1389 تاکنون.
-7 عضو هیات انتخاب نهمین بینال سفال ، 1388 .
-8 عضو هیئت تحریریه نشریه رهپویه هنر، دانشگاه سوره، 1385 تا 1387 .
-9 عضو کمیته کارآفریني مؤسسه آموزش عالي سوره، 1385 .
-10 عضو هیات علمي دومین گردهمایي گنجینه هنرهای از یاد رفته ، فرهنگستان هنر ، 1387
-11 عضو هیات مدیره انجمن سفالگران ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1387 تا 1390 .
-12 عضو کمیته تخصصي هنرهای صناعي فرهنگستان هنر، 1386 .
-13 عضو هیئت داوری جشنواره حکمت مطهر، 1386 .
-14 عضو هیئت داوری جشنواره تسنیم رادیو جوان، 1386 .
-15 طراح و مدیر اجرایي ستاد برگزاری همایش نقش عشق، معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاه سوره، 1383 .
-16 مجری و مسئول پروژه مرمت کاشي های هفت رنگ حجره های حیاط مرکزی مسجد و مدرسه عالي شهید مطهری، 84 - 1382 .
-17 عضو هیئت داوری و عضو هیئت انتخاب اولین جشنواره صنایع دستي دانشجویان سراسر کشور، تهران، مجموعه فرهنگي آزادی، 1380 .
-18 مجری طرح نمایشگاه سراسری امام علي(ع) سازمان صنایع دستي تهران، 1379 .

پايان نامه هاي تحت مشاوره/راهنمايي
-1 راهنمایي بیش از 36 پزوژه پایاني مقطع کارشناسي در رشته صنایع دستي، هنراسلامي، کتابت و نگارگری

مسئوليتهاي اجرايي

-1 مدیر گروه هنراسلامي، صنایع دستي، کتابت و نگارگری دانشکده هنر سوره، 1393 .
-2 سرپرست دانشکده هنر دانشگاه سوره 1388 تا 1393 .
-3 مدیر گروه صنایع دستي و هنر اسلامي دانشگاه سوره 1385 تا 1388 .
-4 مدیر امور اداری مؤسسه آموزش عالي سوره ، 1384 - 1383 .
-5 مدیرگروه صنایع دستي مؤسسه آموزش عالي سوره تهران، 1382 - 1380 .
-6 کارشناس سازمان صنایع دستي تهران (واحد تحقیق و توسعه) 1379 .
-7 موسس آکادمي هنرهای تجسمي آد؛ با مجوز وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي، 1393 .

همکاري با مراكز فرهنگي

-1 مشاور علمي هنری در پروژه ساخت مستند تصویری نقاش قهوه خانه ای با موضوع واقعه کربلا در موسسه بین المللي جام میراث جهان، - 1393 .
-2 رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه آثار استادان دانشکده هنر سوره با عنوان؛ " مکتب هنری سوره" موزه هنرهای دیني امام علي(ع) اسفندماه 92
-3 دبیر بخش سفال و سرامیك پنجمین و ششمین جشنواره بین المللي فجر 1392 - 1391 .
-4 دبیر بخش هنرهای چوبي و کارگاه منبت و معرق بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم ، رمضان 1391 .
-5 دبیر بخش سفال و سرامیك نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، 1390 .
-6 دبیر اجرایي همایش "جایگاه آداب معنوی در هنرهای سنتي"، با همکاری فرهنگستان هنر، پژوهشکده هنر اسلامي دانشگاه شاهد و پژوهشکده سازمان میراث فرهنگي، 1387 .

داوري
-1 داور سومین دوره برنامه های اهداء نشان مرغوبیت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری 1394 .
-2 داور کمیته هنرهای سنتي بیست و دومین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، رمضان 1435 .
-3 داور هفدهمین جشنواره قرآني و عترت دانشگاه آزاد اسلامي شیراز اردیبهشت – 1393 .
-4 داور بخش سفال های کاربردی دهمین بینال ملي سفال ایران، 1390 .
-5 داور بخش حجم و سفال جشنواره ی سراسری هنر اسلامي، طواف تا ولایت، 1390 .
-6 داور هشتمین جشنواره ی ملي ادبي هنری قرآن دانشجویان ایران، 1389 .

برگزاري نمايشگاه
-1 مدعو نمایشگاه سرامیك بنیان شکستني، فرهنگسرای نیاوران، دیماه 1394 .
-2 برگزاری و شرکت در نمایشگاه دو دهه فعالیت هدفمند و ارزشي دانشگاه سوره، موزه هنرهای دیني امام علي(ع) اسفند ماه 1392 .
-3 برگزاری و شرکت در نخستین نمایشگاه آثار فرهنگي و هنر اعضای هیات علمي دانشگاه سوره، نگارخانه آیه، خرداد ماه 1392 .
-4 برگزاری کارگاه آموزشي معرق چوب در بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، 1391 .
-5 برگزاری کارگاه آموزشي سفال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم ، 1390 .
-6 شرکت در پانزدهمین، نوزدهمین و بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386 ، 1390 و 1391 .
-7 شرکت در نهمین بینال سفال و سرامیك، سمنان، 1388 .
-8 شرکت در نمایشگاه منتخب آثار انجمن سفال و سرامیك، موزه ی امام علي (ع) 1388 .
-9 برگزاری همایش بزرگداشت روز جهاني صنایع دستي با حضور اساتید گروه هنرهای سنتي فرهنگستان هنر جمهوری اسلامي ایران، خرداد 1386 .
-10 شرکت در نمایشگاه استادان صنایع دستي با عنوان سنت و تجدد، نگارخانه تهران، 1385 .
-11 شرکت در نمایشگاه بزرگداشت روز جهاني صنایع دستي، نگارخانه سوره هنر، 1385 .
-12 شرکت در نمایشگاه استادان هنرهای تجسمي، دانشگاه سوره، نگارخانه سوره هنر، 1385 .
-13 شرکت در هشتمین بینال سفال، سرامیك وآبگینه معاصر ایران، مؤسسه فرهنگي هنری صبا (فرهنگستان هنر)، 1385 .
-14 برگزاری کارگاه آموزشي حجم سازی سفالي به مدت دو روز در هشتمین نمایشگاه دو سالانه سفال، سرامیك ، مؤسسه فرهنگي هنری صبا (فرهنگستان هنر)، 1385 .
-15 شرکت در نمایشگاه آثار فلزی سازمان میراث فرهنگي 1382 .
-16 شرکت در اولین نمایشگاه هنر جدید (هنر مفهومي) تهران، موزه هنرهای معاصر، 1381 .
-17 شرکت در سومین بینال حجم سازی تهران، فرهنگسرای نیاوران، 1381 .
-18 شركت در همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه هنر، كسب رتبه اول، 1380 .
-19 شرکت در نخستین جشنواره تخصصي هنرهای تجسمي دانشجویان کشور، دانشگاه هنر، کسب رتبه اول، 1379 .
-20 شرکت در نمایشگاه صنایع دستي هنرمندان سراسر کشور به مناسبت سال مولای متقیان، امام علي (ع)، موزه سازمان صنایع دستي، 1379 .
-21 شرکت در نخستین جشنوراه تخصصي هنرهای تجسمي دانشجویان دانشگاه هنر، دریافت لوح سپاس، 1378 .
-22 شرکت در دومین نمایشگاه هنری دانشجویي سراسر کشور، موزه هنرهای معاصر، 1374 .
-23 شرکت در نخستین بي ینال حجم سازی تهران، موزه هنرهای معاصر، 1374 .
-24 برگزاری نمایشگاه انفرادی، فرهنگسرای اندیشه، 1373 .

*عضو هیأت علمي و مدیر گروه هنراسلامي، صنایع دستي و کتابت و نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه سوره

گفتگو از دبیر صدای هنر: محمد امرایی

تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
پربیننده ترین ها
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر