کد خبر: ۱۶۴۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۳:۵۷
صدای ایران، بیوگرافی دکتر مهران هوشیار*بیوگرافی دکتر مهران هوشیار
 سوابق تحصيلي (اكادميك)
-1 دکترای پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، 1390 .
-2 کارشناس ارشد، پژوهش هنر ، دانشگاه هنر تهران،(گرایش هنرهای اسلامي)1379 .
-3 کارشناس، صنایع دستي، دانشگاه هنر،  (گرایش سفال، حجم سازی، معرق چوب) 1376 .

دروس تدريس شده
-1 كارشناسي؛ مباني هنرهای تجسمي 1 - 2 / هندسه نقوش 1 - 2 / کارگاه حجم سازی / کارگاه معرق چوب / کارگاه سفال 1 - 2 / طرح اشیاء در تمدن اسلامي / کارگاه صنایع دستي/ روش تحقیق.
-2 كارشناسي ارشد؛ کارگاه پژوهش در هنرهای سنتي / کارگاه پژوهش و زمینه / مباني هنرهای سنتي / سمینار.

مقالات داخلي چاپ شده
-1 مقاله (مشترک) با عنوان؛ تحلیل ساختاری رقم قرآن های ثبت شده در موزه ملي قرآن، نشریه علمي پژوهشي نگره، شماره - 31 ، تابستان 1394 .
-2 مقاله (مشترک) با عنوان؛ جایگاه و میزان تاثیر رشته دانشگاهي فرش در بهبود اقتصاد فرش ایراني در دوران معاصر، نشریه علمي پژوهشي گلجام، شماره - 27 ، در انتظار چاپ.
-3 مقاله (مشترک) با عنوان " سیر تحول گل زنبق در آثار لاکي و گل و مرغ های دوران زند تا امروز در ایران" نشریه رهپویه هنر، شماره 24 ، دانشگاه سوره، بهار 1392 .
-4 ارائه و چاپ مقاله (مشترک) با عنوان " بررسي تاثیر سبك کمال الدین بهزاد بر آثار سلطان محمد در شاهنامه طهماسبي" هفتمین همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، استان
اصفهان، آذرماه 1392 .
-5 مقاله (مشترک) با عنوان" تبيين ويژگي هاي هويتي آموزش عالي هنر با تاكيد بر متغيرهاي فرهنگي در ايران امروز" نشریه ی علمي پژوهشي هنرهای زیبا، شماره -50 ، تهران، دانشگاه تهران، 1390 .
-6 ارسال مقاله و ارائه در کنگره بین المللي هنرهای اسلامي و صنایع دستي؛ ویژگي ها و دستآوردهای فرهنگي و اقتصادی با عنوان " آسيب شناسي نظام آموزش عالي در رشته
صنايع دستي ايران" دانشگاه هنر اسلامي تبریز، تهران ، استانبول ( IRCICA ) اردیبهشت 1392 .
-7 ارسال مقاله و ارائه به زبان انگلیسي با عنوان " روايت سه نسل از نقاشان انقلاب ايران " ، دانشگاه شرق شناسي SOAS لندن – 2009 .
-8 چاپ مقاله با عنوان " منطق انتزاع در فضاي نگارگري شرق و غرب" نشریه ی علمي پژوهشي نامه هنر، دانشگاه هنر، – 1389 .
-9 ارسال مقاله و انتخاب جهت ارائه و چاپ در بخش هنرهای صناعي همایش مکتب شیراز، " گل و بته هاي شيرازي نمادي از يك تاريخ ماندگار "، ، فرهنگستان هنر – تهران شیراز ، – 1387
-10 چاپ مقاله در همایش درآمدی بر جایگاه آداب معنوی در هنرهای سنتي، با عنوان " آداب معنوي آمالي به مثابه آدميت " ، فرهنگستان هنر دانشگاه سوره تهران : آبان ماه 1387
-11 ارایه سخنراني و چاپ مقاله با عنوان " گل و بته شيراز، نمادي از يك تاريخ ماندگار " در همایش بین المللي مکتب شیراز ، فرهنگستان هنر تهران شیراز : دیماه 1387
-12 چاپ مقاله مشترک در نشریه علمي پژوهشي رهپویه هنر، با عنوان"كاوشي در عقد نامه هاي عهد قاجار در ايران"، 1387
-13 چاپ مقاله مشترک در نشریه علمي پژوهشي رهپویه هنر، با عنوان"نقش هاي عاشورايي"، 1387 .
-14 چاپ مقاله مشترک در همایش گنجینه هنرهای از یاد رفته با عنوان " مليله زنجان، هنري به ياد مانده اما پنهان"، فرهنگستان هنر، 1386 .
-15 چاپ مقاله مشترک درماهنامه پژوهشي خبری آیینه خیال  با عنوان "ميناي صابيين، زيوري از جنس تاريخ " فرهنگستان هنر- 1386
-16 چاپ مقاله در نشریه رهپویه هنر، با عنوان " نشانه باغ بهشت "، 1386 .
-17 چاپ مقاله در نشریه رهپویه هنر، با عنوان " صنايع دستي، ديروز، امروز، فردا"، 1385 .
-18 چاپ و ارائه مقاله (سخنراني) در نخستین کنگره سراسری هنردرماني در ایران، دانشگاه شهید بهشتي، با عنوان " انسان غارنشين اولين كاربر هنردرماني" 1385 .
-19 چاپ و ارائه مقاله (سخنراني) در گردهمایي مکتب اصفهان، همایش هنرهای صناعي، با عنوان " اصفهان، منادي هنر اسلامي در حوزه هنرهاي صناعي"، فرهنگستان
هنر، 1385 .

كتب منتشر شده
-1 چاپ کتاب با عنوان " پژوهش، حقيقت دانش" انتشارات مشکوه دانش با همکاری دانشگاه سوره، تهران 1391 .
-2 چاپ کتاب با عنوان " درآمدي بر هنر اسلامي ايراني، هنرهاي تزئيني" موزه ی ملك و آستان قدس رضوی، تهران؛ انتشارات پیکره، - 1390 .
-3 چاپ کتاب " زبان فراموش شده، مقدمه اي بر مباني هنرهاي سنتي" تهران؛ انتشارات سمت، 1390 .

عضويت در مجامع علمي
-1 عضو شورای دبیران هنری هشتمین جشنواره بین المللي هنرهای تجسمي فجر 1394 .
-2 عضو شورای سیاستگزاری نمایشگاه سرامیك بنیان شکستني، آکادمي هنرهای تجسمي آد با همکاری؛ سازمان زیباسازی شهرداری تهران و پژوهشکده هنرهای سنتي میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری، فرهنگسرای نیاوران 1394 .
-3 عضو کارگروه آموزش صنایع دستي، سازمان میراث فرهنگي، تهران 1393 .
-4 عضو هیات اجرایي ششمین کنگره و جشنواره ملي آسیب شناسي خانواده دانشگاه شهید بهشتي - 1392 .
-5 عضو منتخب سازمان سنجش به عنوان طراح سئوال کارشناسي ارشد هنر، 1389 ، 1390 ، 1391 ، 1392 و 1393 .
-6 عضو شورای ارزشیابي هنرمندان سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری در رشته های سفال و سرامیك و چوب، 1389 تاکنون.
-7 عضو هیات انتخاب نهمین بینال سفال ، 1388 .
-8 عضو هیئت تحریریه نشریه رهپویه هنر، دانشگاه سوره، 1385 تا 1387 .
-9 عضو کمیته کارآفریني مؤسسه آموزش عالي سوره، 1385 .
-10 عضو هیات علمي دومین گردهمایي گنجینه هنرهای از یاد رفته ، فرهنگستان هنر ، 1387
-11 عضو هیات مدیره انجمن سفالگران ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1387 تا 1390 .
-12 عضو کمیته تخصصي هنرهای صناعي فرهنگستان هنر، 1386 .
-13 عضو هیئت داوری جشنواره حکمت مطهر، 1386 .
-14 عضو هیئت داوری جشنواره تسنیم رادیو جوان، 1386 .
-15 طراح و مدیر اجرایي ستاد برگزاری همایش نقش عشق، معاونت فرهنگي و دانشجویي دانشگاه سوره، 1383 .
-16 مجری و مسئول پروژه مرمت کاشي های هفت رنگ حجره های حیاط مرکزی مسجد و مدرسه عالي شهید مطهری، 84 - 1382 .
-17 عضو هیئت داوری و عضو هیئت انتخاب اولین جشنواره صنایع دستي دانشجویان سراسر کشور، تهران، مجموعه فرهنگي آزادی، 1380 .
-18 مجری طرح نمایشگاه سراسری امام علي(ع) سازمان صنایع دستي تهران، 1379 .

پايان نامه هاي تحت مشاوره/راهنمايي
-1 راهنمایي بیش از 36 پزوژه پایاني مقطع کارشناسي در رشته صنایع دستي، هنراسلامي، کتابت و نگارگری

مسئوليتهاي اجرايي

-1 مدیر گروه هنراسلامي، صنایع دستي، کتابت و نگارگری دانشکده هنر سوره، 1393 .
-2 سرپرست دانشکده هنر دانشگاه سوره 1388 تا 1393 .
-3 مدیر گروه صنایع دستي و هنر اسلامي دانشگاه سوره 1385 تا 1388 .
-4 مدیر امور اداری مؤسسه آموزش عالي سوره ، 1384 - 1383 .
-5 مدیرگروه صنایع دستي مؤسسه آموزش عالي سوره تهران، 1382 - 1380 .
-6 کارشناس سازمان صنایع دستي تهران (واحد تحقیق و توسعه) 1379 .
-7 موسس آکادمي هنرهای تجسمي آد؛ با مجوز وزارت فرهنگي و ارشاد اسلامي، 1393 .

همکاري با مراكز فرهنگي

-1 مشاور علمي هنری در پروژه ساخت مستند تصویری نقاش قهوه خانه ای با موضوع واقعه کربلا در موسسه بین المللي جام میراث جهان، - 1393 .
-2 رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه آثار استادان دانشکده هنر سوره با عنوان؛ " مکتب هنری سوره" موزه هنرهای دیني امام علي(ع) اسفندماه 92
-3 دبیر بخش سفال و سرامیك پنجمین و ششمین جشنواره بین المللي فجر 1392 - 1391 .
-4 دبیر بخش هنرهای چوبي و کارگاه منبت و معرق بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم ، رمضان 1391 .
-5 دبیر بخش سفال و سرامیك نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، 1390 .
-6 دبیر اجرایي همایش "جایگاه آداب معنوی در هنرهای سنتي"، با همکاری فرهنگستان هنر، پژوهشکده هنر اسلامي دانشگاه شاهد و پژوهشکده سازمان میراث فرهنگي، 1387 .

داوري
-1 داور سومین دوره برنامه های اهداء نشان مرغوبیت صنایع دستي سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری 1394 .
-2 داور کمیته هنرهای سنتي بیست و دومین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، رمضان 1435 .
-3 داور هفدهمین جشنواره قرآني و عترت دانشگاه آزاد اسلامي شیراز اردیبهشت – 1393 .
-4 داور بخش سفال های کاربردی دهمین بینال ملي سفال ایران، 1390 .
-5 داور بخش حجم و سفال جشنواره ی سراسری هنر اسلامي، طواف تا ولایت، 1390 .
-6 داور هشتمین جشنواره ی ملي ادبي هنری قرآن دانشجویان ایران، 1389 .

برگزاري نمايشگاه
-1 مدعو نمایشگاه سرامیك بنیان شکستني، فرهنگسرای نیاوران، دیماه 1394 .
-2 برگزاری و شرکت در نمایشگاه دو دهه فعالیت هدفمند و ارزشي دانشگاه سوره، موزه هنرهای دیني امام علي(ع) اسفند ماه 1392 .
-3 برگزاری و شرکت در نخستین نمایشگاه آثار فرهنگي و هنر اعضای هیات علمي دانشگاه سوره، نگارخانه آیه، خرداد ماه 1392 .
-4 برگزاری کارگاه آموزشي معرق چوب در بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، 1391 .
-5 برگزاری کارگاه آموزشي سفال در نوزدهمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم ، 1390 .
-6 شرکت در پانزدهمین، نوزدهمین و بیستمین نمایشگاه بین المللي قرآن کریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1386 ، 1390 و 1391 .
-7 شرکت در نهمین بینال سفال و سرامیك، سمنان، 1388 .
-8 شرکت در نمایشگاه منتخب آثار انجمن سفال و سرامیك، موزه ی امام علي (ع) 1388 .
-9 برگزاری همایش بزرگداشت روز جهاني صنایع دستي با حضور اساتید گروه هنرهای سنتي فرهنگستان هنر جمهوری اسلامي ایران، خرداد 1386 .
-10 شرکت در نمایشگاه استادان صنایع دستي با عنوان سنت و تجدد، نگارخانه تهران، 1385 .
-11 شرکت در نمایشگاه بزرگداشت روز جهاني صنایع دستي، نگارخانه سوره هنر، 1385 .
-12 شرکت در نمایشگاه استادان هنرهای تجسمي، دانشگاه سوره، نگارخانه سوره هنر، 1385 .
-13 شرکت در هشتمین بینال سفال، سرامیك وآبگینه معاصر ایران، مؤسسه فرهنگي هنری صبا (فرهنگستان هنر)، 1385 .
-14 برگزاری کارگاه آموزشي حجم سازی سفالي به مدت دو روز در هشتمین نمایشگاه دو سالانه سفال، سرامیك ، مؤسسه فرهنگي هنری صبا (فرهنگستان هنر)، 1385 .
-15 شرکت در نمایشگاه آثار فلزی سازمان میراث فرهنگي 1382 .
-16 شرکت در اولین نمایشگاه هنر جدید (هنر مفهومي) تهران، موزه هنرهای معاصر، 1381 .
-17 شرکت در سومین بینال حجم سازی تهران، فرهنگسرای نیاوران، 1381 .
-18 شركت در همايش دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه هنر، كسب رتبه اول، 1380 .
-19 شرکت در نخستین جشنواره تخصصي هنرهای تجسمي دانشجویان کشور، دانشگاه هنر، کسب رتبه اول، 1379 .
-20 شرکت در نمایشگاه صنایع دستي هنرمندان سراسر کشور به مناسبت سال مولای متقیان، امام علي (ع)، موزه سازمان صنایع دستي، 1379 .
-21 شرکت در نخستین جشنوراه تخصصي هنرهای تجسمي دانشجویان دانشگاه هنر، دریافت لوح سپاس، 1378 .
-22 شرکت در دومین نمایشگاه هنری دانشجویي سراسر کشور، موزه هنرهای معاصر، 1374 .
-23 شرکت در نخستین بي ینال حجم سازی تهران، موزه هنرهای معاصر، 1374 .
-24 برگزاری نمایشگاه انفرادی، فرهنگسرای اندیشه، 1373 .

*عضو هیأت علمي و مدیر گروه هنراسلامي، صنایع دستي و کتابت و نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه سوره

گفتگو از دبیر صدای هنر: محمد امرایی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
بانک آینده خبر 97
ایران زمین خبر 97
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر