بررسی جریان اصلاحات در گفت وگو با صدای ایران؛
شهربانو امانی و جهانبخش خانجانی دو عضو حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر رفع برخی مشکلات در جبهه اصلاحات بر حل و رفع آنان تاکید کردند.
کد خبر: ۱۶۱۷۳۰
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸
شهربانو امانی و جهانبخش خانجانی دو عضو حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر رفع برخی مشکلات در جبهه اصلاحات بر حل و رفع آنان تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار سياسی صدای ايران، موضوع ناهماهنگي ميان اعضاي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان با شوراي عالي سياستگذاري موضوع مهمي است كه اين روزها جريانات سياسي اصلاح طلب را در برهه و وضعيت سختي قرار داده است بنابراین از اين  با دو چهره اصلاح طلب به گفتوگو پرداختیم تا در جريان آخرين وضعيت اصلاح طلبان بعد از عدم موفقيت آنها در حضور افراد مدنظرشان در كابينه دوازدهم و موضوع راي اعتماد به وزراي دوازدهم قرار گرفتيم.

خانجانی: جریان اصلاحات باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد/ امانی: نشست با سران اصلاحات برای حل اختلافات در جبهه اصلاحات

نشست با سران اصلاحات برای حل اختلافات در جبهه اصلاحات
شهربانو امانی از چهره هاي اصلاح طلب شوراي پنجم در گفت و گو با صداي ايران درباره ناهماهنگي هاي موجود در بدنه جريان اصلاح طلبان اظهار كرد: بدون شك همواره اختلافات جزئي و تناقضات ميان جريانات سياسي از جمله احزاب داراي منافع و رويكردهاي مشترك امري عادي بوده است اما به طورحتم بايد براي رفع آن نيز اقدامات لازم را انجام داد.

وي تصريح كرد: آنچه امروز از آن به عنوان اختلاف نظر ميان جريان اصلاح طلبي به خصوص مابين شوراي هماهنگي و شوراي عالي سياستگذاري صورت گرفته به نظر بنده به دليل پاره اي سوء تفاهم هاي فكري است كه با برگزاري يك نشست بدون شك حل خواهد شد.

عضو شوراي شهر پنجم تصريح كرد: اميدواريم با برگزاري جلسات مشترك با بزرگان اصلاح طلب مشكلات و البته مسائل جزئي بدنه اصلاح طلبي هرچه زودتر حل و رفع شود.

اماني تاكيد كرد: اصلاح طلبان در حال حاضر وضعيت خوبي را از نظر گفتماني در كشورمان ايجاد كردند از اين رو براي رفع ناهماهنگي ها و مشكلات از اين دست به طورحتم بايد سلسله جلساتي برگزار شود تا ما به آنچه در چارچوب اهداف مشتركمان تدوين شده است دست پيدا كنيم.

وي تصريح كرد: هرگونه دامن زدن به مسائل موجود در بدنه اصلاح طلبي به ضرر جايگاه فعلي اين جريان است پس بهتر است با رويكردي مبتني بر خرد جمعي براي حل اين موضوع وارد عمل شويم.


خانجانی: جریان اصلاحات باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد/ امانی: نشست با سران اصلاحات برای حل اختلافات در جبهه اصلاحات

خانجانی: جریان اصلاحات باید مورد آسیب شناسی جدی قرار گیرد/ عدم رای اعتماد مجلس به «بی طرف» یعنی نواقصی وجود دارد

جهانبخش خانجانی عضو حزب كارگزاران سازندگي نيز در گفت و گو با صداي ايران خاطرنشان كرد: آنچه در طي چهار سال گذشته از سوي اصلاح طلبان در انتخابات و سياست هاي كلي كشور صورت گرفته رويكرد موثر و مهمي بوده است كه بدون شك نمي توان آن را كتمان كرد.

وي تصريح كرد:دوستان و هم طيفان سياسي ما در بدنه اصلاح طلبي به خوبي مي دانند كه براي اينكه جايگاه و وضعيت فعلي خود را حفظ كنند و به دوران انزواي خود در ٨ سال دولت احمدي نژاد برنگردند بايد وحدت و مشورت جمعي راهبرد اصلي آنها در شرايط فعلي باشد.

عضو حزب كارگزاران سازندگي تاكيد كرد:در شرايط حال حاضر و با توجه به برخي مسائل مطرح شده در بدنه اصلاح طلبي انتظار است آسيب شناسي جدي در خصوص عملكرد اين روزها اين جريان صورت گيرد تا معايب رفع شده و ما دچار تضعيف نشويم.

خانجاني اظهاركرد: آنچه امروز در بدنه اصلاح طلبي بعد از جرياناتي چون عدم راي نمايندگان اصلاح طلبي به بيطرف صورت گرفته به خوبي نشان دهنده اين است كه متاسفانه نواقصي وجود دارد كه ما بايد در جهت حل آنها به بهترين شكل ممكن وارد عمل شويم.

وي تصريح كرد: اصلاح طلبان بايد با همدلي و وحدت اجازه ندهند كه شرايط امروز آنها تحت تاثير هيچ موضوع جزئي قرار نگيرد تا در مسيري كه آغاز كردند موفقيت هاي لازم را كسب كنند.

پ/
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
پربیننده ترین ها
سپه 97 صفحه خبر
ونا صفحه خبر
پرشیا دایجست صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر
درمانگاه پگاه صفحه خبر