کد خبر: ۱۵۷۴۲۴
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۶

رنگ‌های اچ‌ تی‌ ام‌ ال

رنگ پایه ۱۶ رنگ پایه ۱۶ رنگ پایه ۱۶ رنگ پایه ۱۶
آبی دریایی #00ffff سیاه #000000 آبی #0000ff سرخابی #ff00ff
خاکستری #808080 سبز #008000 مغزپسته‌ای #00ff00 آلبالویی #800000
سرمه‌ای #000080 زیتونی #808000 بنفش #800080 قرمز #ff0000
نقره‌ای #c0c0c0 سبز دودی #008080 سفید #ffffff زرد #ffff00

نام رنگ‌های X۱۱

نام فارسی کد پایه ۱۶ در مدل سرخ‌سبزآبی نمونه رنگ
قرمزها
جگری 5C 5C CD
بژ تیره 80 80 F0
حناییِ روشن 72 80 FA
قهوه‌ایِ حنایی 7A 96 E9
کرم نارنجی 7A A0 FF
قرمز 00 00 FF
زرشکی 3C 14 DC
شرابی 22 22 B2
عنابی تند 00 00 8B
صورتی‌ها
صورتی CB C0 FF
صورتی پررنگ C1 B6 FF
شرابی روشن 93 70 DB
سرخابی B4 69 FF
شفقی 93 14 FF
ارغوانی 85 15 C7
نارنجی‌ها
نارنجی کرم 7A A0 FF
نارنجی 00 A5 FF
نارنجی سیر 00 8C FF
نارنجی پررنگ 50 7F FF
قرمز گوجه‌ای 47 63 FF
قرمز-نارنجی 00 45 FF
زردها
شیری E0 FF FF
شیرشکری CD FA FF
لیمویی روشن D2 FA FA
هلویی روشن D5 EF FF
هلویی B5 E4 FF
هلویی پررنگ B9 DA FF
نخودی AA E8 EE
خاکی 83 E6 F0
زرد 00 FF FF
کهربایی باز 00 D7 FF
ماشی 6B B7 BD
سبزها
مغزپسته‌ای 2F FF AD
سبز روشن 00 FF 7F
مغزپسته‌ای پررنگ 00 FC 7C
مغزپسته‌ای 00 FF 00
سبز کمرنگ 98 FB 98
سبز کدر 90 EE 90
یشمی سیر 9A FA 00
یشمی کمرنگ 7F FF 00
سبز لجنی 32 CD 9A
سبز چمنی 32 CD 32
خزه‌ای 71 B3 3C
خزه‌ای پررنگ 57 8B 2E
شویدی 22 8B 22
سبز 00 80 00
سبز ارتشی 23 8E 6B
زیتونی 00 80 80
زیتونی سیر 2F 6B 55
سبز آووکادو 00 64 00
سبز دریایی AA CD 66
سبز دریایی تیره 8F BC 8F
سبز کبریتی روشن AA B2 20
سبز کبریتی تیره 8B 8B 00
سبز دودی 80 80 00
آبی‌ها
فیروزه‌ای FF FF 00
آبی آسمانی FF FF E0
فیروزه‌ای کدر EE EE AF
آبی دریایی FF FF 00
یشمی D4 FF 7F
سبز دریایی روشن D0 E0 40
فیروزه‌ای تیره CC D1 48
فیروزه‌ای سیر D1 CE 00
آبی کبریتی روشن E6 E0 B0
بنفش مایل به آبی DE C4 B0
آبی کبریتی E6 D8 AD
آبی آسمانی سیر EB CE 87
آبی روشن FA CE 87
آبی کمرنگ FF BF 00
آبی کدر ED 95 64
نیلی متالیک B4 82 46
آبی لجنی A0 9E 5F
آبی متالیک روشن EE 68 7B
نیلی FF 90 1E
فیروزه‌ای فسفری E1 69 41
آبی FF 00 00
آبی سیر CD 00 00
سرمه‌ای 8B 00 00
لاجوردی 80 00 00
آبی نفتی 70 19 19
بنفش‌ها
نیلی کمرنگ FA E6 E6
بادمجانی روشن D8 BF D8
بنفش کدر DD A0 DD
بنفش روشن EE 82 EE
سرخابی FF 00 FF
سرخابی روشن FF 00 FF
ارکیده D6 70 DA
ارکیده سیر D3 55 BA
آبی بنفش DB 70 93
آبی فولادی CD 5A 6A
آبی-بنفش سیر E2 2B 8A
بنفش باز D3 00 94
ارکیده بنفش CC 32 99
مخملی 8B 00 8B
بنفش 80 00 80
آبی دودی 8B 3D 48
نیلی سیر 82 00 4B
قهوه‌ای‌ها
کاهی DC F8 FF
کاهگلی CD EB FF
کرم C4 E4 FF
کرم سیر AD DE FF
گندمی BC DE F5
خاکی 87 B8 DE
برنزه کدر 8C B4 D2
بادمجانی 8F 8F BC
هلویی سیر 60 A4 F4
خردلی 20 A5 DA
ماشی سیر 0B 86 B8
بادامی سیر 3F 85 CD
عسلی پررنگ 1E 69 D2
کاکائویی 13 45 8B
قهوه‌ای متوسط 2D 52 A0
قهوه‌ای 2A 2A A5
آلبالویی 00 00 80
سفیدها
سفید FF FF FF
صورتی محو FA FA FF
یشمی محو F0 FF F0
سفید نعنائی FA FF F5
آبی محو FF FF F0
نیلی محو FF F8 F0
سفید بنفشه FF F8 F8
خاکستری محو F5 F5 F5
بژ باز EE F5 FF
هِلی DC F5 F5
بژ روشن E6 F5 FD
پوست پیازی F0 FA FF
استخوانی F0 FF FF
بژ تیره D7 EB FA
کتانی E6 F0 FA
صورتی مات F5 F0 FF
بژ E1 E4 FF
خاکستری‌ها
خاکستری مات DC DC DC
نقره‌ای D3 D3 D3
توسی C0 C0 C0
خاکستری سیر A9 A9 A9
خاکستری 80 80 80
دودی 69 69 69
سربی 99 88 77
سربی تیره 90 80 70
لجنی تیره 4F 4F 2F
سیاه 00 00 00

رنگ‌های وب – امن

6 سایه‌های هر رنگ
رقم پایه ۱۶ دهدهی
0 00 0
3 33 51
6 66 102
9 99 153
C or (12) CC 204
F or (15) FF 255
رنگ‌های وب-امن
000 300 600 900 C00 F00 003 303 603 903 C03 F03
006 306 606 906 C06 F06 009 309 609 909 C09 F09
00C 30C 60C 90C C0C F0C 00F 30F 60F 90F C0F F0F
030 330 630 930 C30 F30 033 333 633 933 C33 F33
036 336 636 936 C36 F36 039 339 639 939 C39 F39
03C 33C 63C 93C C3C F3C 03F 33F 63F 93F C3F F3F
060 360 660 960 C60 F60 063 363 663 963 C63 F63
066 366 666 966 C66 F66 069 369 669 969 C69 F69
06C 36C 66C 96C C6C F6C 06F 36F 66F 96F C6F F6F
090 390 690 990 C90 F90 093 393 693 993 C93 F93
096 396 696 996 C96 F96 099 399 699 999 C99 F99
09C 39C 69C 99C C9C F9C 09F 39F 69F 99F C9F F9F
0C0 3C0 6C0 9C0 CC0 FC0 0C3 3C3 6C3 9C3 CC3 FC3
0C6 3C6 6C6 9C6 CC6 FC6 0C9 3C9 6C9 9C9 CC9 FC9
0CC 3CC 6CC 9CC CCC FCC 0CF 3CF 6CF 9CF CCF FCF
0F0 3F0 6F0 9F0 CF0 FF0 0F3 3F3 6F3 9F3 CF3 FF3
0F6 3F6 6F6 9F6 CF6 FF6 0F9 3F9 6F9 9F9 CF9 FF9
0FC 3FC 6FC 9FC CFC FFC 0FF 3FF 6FF 9FF CFF FFF
برچسب ها: فهرست رنگ ها ، رنگ واژه ها ، آموزش فتوشاپ ، رنگ ، رنگ ها در فتوشاپ ، رنگ ها در وب ، رنگ واژه ها ، طیف رنگی ، فهرست رنگ ها ، کد رنگ ها در وب ، کد هگزادسیمال رنگ ها ، کدهای هگزادسیمال ، نام رنگ ها ، آبی آسمانی ، آبی دریایی ، آبی کبود ، آبی متالیک ، آبی نفتی ، آبی ، آجری ، اُخرایی زرد تیره ، ارده‌ای ، ارغوانی ، ارکیده ، استخوانی ، اطلسی ، آلبالویی ، الماسی ، اناری ، انگوری ، بادامی ، بادمجانی ، برگ سنجدی ، برنزه ، بژبژ ، بلوطی ، بلوند پلاتینه ، بلوند ، بنفش ، بنفش بلانشی ، بنفش یاسی ، پرتقالی ، پرکلاغی ، پسته‌ای ، پوست پرتقالی ، پوست پیازی ، ترمه‌ای ، تنباکویی ، تریاکی ، تمشکی ، تنباکویی ، طوسی ، جفتی نوعی قهوه‌ای ، جگری ، جوزی ، جوگندمی ، چرمی ، چمنی ، حنایی ، خاکستری ، خاکی ، خاکی باز ، خردلی ، خرمایی ، خزه ای ، دارچینی ، دانه اناری ، دودی ، دوغی ، دوغی روشن ، ذغالی ، روناسی ، زرد قناری ، زرد ، زرد طلایی ، زرشکی ، زعفرانی ، زمردی ، زنگاری ، زیتونی ، ساقه چناری ، سبز آووکادو ، سبز ارتشی ، سبز ایرانی ، سبز مغزپسته‌ای ، سبز میشی ، سبز سیدی ، سبز فسفری ، سبز لجنی ، سبز ، سدری ، سربی ، سرخ ، سرخابی ، سرمه‌ای ، سفید مهتابی ، سفید نعنائی ، سفید یخچالی ، سفید ، سماقی ، سوسنی ، سیاه مشکی ، سیکلمه ، شامپاینی ، شتری ، شرابی ، شفقی ، شنگرفی ، شویدی ، شکلاتی ، شیر در غرابه ، شیر شکری ، شیری ، صدفی ، صورتی ، طلایی ، عاجی ، عسلی ، علفی ، عنابی ، فندقی ، فولادی ، فیروزه‌ای ، قارچی ، قرمز سرخ ، قرمز آتشی ، قرمز ایرانی ، قرمز فالونی ، جگری ، قرمز ماتیکی ، قهوه‌ای سوخته ، فلفل نمکی ، قهوه ای میخکی ، قهوه‌ای ، کاربنی ، کافوری ، کاکائویی ، کالباسی ، کاهگلی ، کاهویی ، کاهی ، کبریتی ، کبود ، کتانی ، کرپ ، کرم ، کله‌غازی ، کهربایی ، گچی ، گردویی ، گلناری گل اناری ، گل‌بهی ، گل چناری ، گل خاری ، گلی ، گندمی ، گوجه‌ای ، گیلاسی ، لاجوردی ، لاکی ، لیمویی ، ماشی ، ماهاگونی ، مخملی ، مرجانی ، مسی ، مشکی سیاه ، مغزپسته ای ، نارنجی ، نباتی ، نخودی ، نسکافه ای ، نصواری در فارسی افغانستان ، نفتی ، نقره‌ای ، نوک مدادی ، نیلی ، نیلی سیر ، هلویی ، هلی ، هلی روشن ، هلی تیره ، هلی سیر ، یاسی ، یاقوتی ، یشمی
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
پربیننده ترین ها
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر
تجارت صفحه خبر